MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 137

Een van de belangrijke activiteiten van het IKL was het bevolkingsonderzoek van borstkanker in de regio Zuid-Limburg. Voor dit onderzoek werd in een mobiele unit met een röntgentoestel speciaal voor borstonderzoek (mammografie) gebruikt. Dit onderzoek is voortgezet door de Stichting Kankerpreventie en - screening Limburg. (IKL) In de statuten van het IKL werden de belangrijkste verspreid over de regio. Het IKL organiseerde en doelstellingen als volgt vastgelegd: betaalde deze consulentendiensten. Daarnaast werden in de regio tumorwerkgroepen opgericht, (…) het bevorderen van de bestrijding van kanker, in het bijzonder de zorg aan personen met kanker; het bevorderen van samenhang en samenwerking tussen zorgverleners; het leveren van betrouwbare informatie om steeds betere keuzes te maken bij zorgvraag en zorgaanbod; het ontwikkelen en invoeren van multidisciplinaire richtlijnen en andere kwaliteitsinstrumenten voor goede en veilige zorg. die na multidisciplinaire discussie richtlijnen voor de diagnostiek en de behandeling van veel voorkomende tumoren vaststelden. Het IKL ondersteunde en faciliteerde deze besprekingen. In 1982 was het IKL al zover gevorderd, dat het verzocht als zesde centrum te mogen toetreden tot het Landelijk Kanker Overleg (LOK), het landelijk overleg van de eerder opgerichte integrale kankercentra, hetgeen werd gehonoreerd. In 1987 werd de taak van het IKL belangrijk In de beginjaren hield het IKL zich vooral bezig met uitgebreid met de regionale registratie van kanker de organisatie van een consulentensysteem en met volgens richtlijnen van het LOK. In 1995 werd in de ondersteuning van tumorwerkgroepen. Tijdens de de IKL-regio bij 2024 mannen en 1652 vrouwen de oncologiebesprekingen in de ziekenhuizen werden diagnose kanker gesteld en geregistreerd. Het IKL de patiënten met kanker door de behandelend heeft vanaf het begin deelgenomen aan de landelijke arts besproken met radiotherapeuten van het RTIL, registratie en een belangrijke bijdrage geleverd en medisch oncologen en oncologisch chirurgen aan de vooraanstaande positie van de Nederlandse uit het academisch ziekenhuis in Maastricht. Op kankerregistratie. die manier werden academische kennis en kunde 135