MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 136

Harry Hillen 13 1981 Het Integraal Kankercentrum Limburg De integrale kankercentra hadden hun oorsprong in de nota Kankerbestrijding, die Integraal Kankercentrum de staatssecretaris voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, mevrouw E. Veder- Limburg (IKL). Smit, in 1979 in de Tweede Kamer verdedigde. De zorg voor patiënten met kanker 2011 was in Nederland schoorvoetend op gang gekomen en vooral geconcentreerd in het Antoni van Leeuwenhoekhuis in Amsterdam, de Daniel den Hoedkliniek Integraal Kankercentrum in Rotterdam en in de academische ziekenhuizen. De deskundigheid en de Nederland (IKNL). toegankelijkheid van de zorg voor kankerpatiënten was nog zeer ongelijk verdeeld over het land. In de USA had president Nixon met zijn National Cancer Act in 1971 de war on cancer gelanceerd. Gestimuleerd door positieve berichten over de Amerikaanse kankerbestrijding, was de nota Kankerbestrijding bedoeld om de best mogelijke behandeling bereikbaar te maken voor de hele bevolking. De Tweede Kamer reageerde enthousiast en gaf de staatsecretaris de opdracht te zorgen voor een betere coördinatie van de kankerbestrijding. In navolging van de USA koos de staatssecretaris voor de oprichting van acht regionale samenwerkingsverbanden voor de optimale diagnostiek en behandeling van kanker, in de vorm van integrale kankercentra. Begin 1980 kreeg Jan Mans, toentertijd voorzitter van het bestuur van het Medisch Regionaal Centrum (MRC) in Zuid-Limburg, de opdracht een regionaal samenwerkingsverband voor de kankerbestrijding te starten. Het MRC heeft deze opdracht vervolgens neergelegd bij het RTIL. Er kwam een projectgroep onder leiding van de radiotherapeut Dr. A.H. Keijser, en het RTIL-bestuur werd voorlopig ook bestuur van het IKL in oprichting. Op 23 april 1981 werd de Stichting Integraal Kankercentrum Limburg opgericht. De Sittardse radioloog L. Rozeman werd de eerste voorzitter van het IKL-bestuur, maar Keijser zou de grote motor blijven in de opstartjaren van het IKL. 134