MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 131

Tussen 1975 en 2000 onderging het proces voorafgaande aan de daadwerkelijke bestraling twee grote veranderingen, namelijk door de introductie van de computertomograaf (CT-scanner) en door de ontwikkeling van treatment planning computers tot volwaardige 3D-systemen. Beide ontwikkelingen vulden elkaar aan. Driedimensionale CT-informatie maakte het mogelijk om het te bestralen gebied, het doelvolume, en de organen die ontzien moesten worden in te tekenen op de afzonderlijke CT-dwarsdoorsneden van de patiƫnt. De verkregen 3D-informatie met de ingetekende te bestralen doelvolumes werd dan ingevoerd in het treatment planning systeem. Dit ontwierp vervolgens het meest optimale bestralingsplan. Voorheen werd het behandelplan door de radiotherapeut voornamelijk op de simulator ingegeven. Nu bereidde de radiotherapeut de behandeling voor door o