MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 13

Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 9 1925 1936 Nog maar weinig kankerpatiënten in Limburg. Dokter Van der Plaats sr. röntgenoloog in Maastricht. 1939 Hoofdstuk 6 Dokter Twaalfhoven röntgenoloog in Heerlen. 1926 1954 Overheid krijgt aandacht voor stralingsrisico’s. Dokter Rozeman röntgenoloog in Sittard. 1956 Dokter Mostart röntgenoloog in Venlo. Hoofdstuk 7 1927 Dokter D.M. Levy röntgenoloog in Maastricht. 1935 Ontslag dr. D.M. Levy. 1965 - 2000 Hoofdstuk 8 1901 Nederlandsche Vereeniging voor Electrotherapie en Radiologie. 1906 Nederlandsche Vereeniging voor Electrologie en Röntgenologie. 1959 Nederlandse Vereniging voor Radiologie. 1978 Hoofdstuk 10 1965 Dokter Lokkerbol, radiotherapeut, naar Heerlen. 1965 Kobaltbom in het St. Josephziekenhuis in Heerlen. 1968 Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie. Opening De Weverziekenhuis in Heerlen. 1996 1974 Nederlandse Vereniging voor radiotherapie en oncologie (NVRO). Oprichting Radiotherapeutisch Instituut Limburg (RTIL). 11