MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 123

Overlevers Met de langdurige vermoeidheid en depressie lijkt de Er is in de laatste tien jaar steeds meer aandacht nasleep van de kankerbehandeling echter nog niet gekomen voor de groep patiënten voor wie de voorbij. De langetermijnresultaten van klinische trials vooruitgang in de oncologie het meest zichtbaar bij borstkanker worden in Europa geanalyseerd door is. Door de effectievere behandelingen neemt de de bekende Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative groep van lange overlevers snel toe. In Nederland Group. In 2000 publiceerde deze groep bevindingen gaat het om ruim 400.000 patiënten, die langer die aangeven dat na de behandeling van borstkanker dan vijf jaar na de afsluiting van de behandeling in meer vrouwen overlijden ten gevolge van hart- en leven zijn. Naarmate de tijd zonder kanker langer vaatziekten dan ten gevolge van de borstkanker. wordt, beginnen patiënten en behandelaars In de groep lange overlevers is het risico op hart- voorzichtig te denken aan genezing. En precies in en vaatziekten twee tot drie keer hoger dan in de deze succesgroep zijn toenemende zorgen ontstaan vergelijkbare leeftijdsgroep. Ook daarbij wordt over de prijs die betaald moet worden voor het beschadiging van inwendig bekledingsweefsel van de vrij zijn van kanker en lang overleven. Toen er hier bloedvaten en van hartspierweefsel door cytostatica en elders steeds meer lange overlevers kwamen, als een mogelijke oorzakelijke factor gezien. Er wordt werd ook duidelijk dat bij veel mensen, als gevolg nu op dit gebied ook onderzoek verricht naar de van de behandeling, bijwerkingen op lange termijn effecten van actieve leefstijl en fysieke training. bestaan. Zo ervaart bijna de helft van alle cancer De laatste domper op het geluk van de lange survivors jaren na afloop van de behandeling overlevers is het vóórkomen van secundaire tumoren. nog steeds ernstige vermoeidheidsklachten. De Al langer is bekend dat vooral de gecombineerde ernst van die vermoeidheid is van dien aard, dat kankerbehandeling van radiotherapie en deze leidt tot minder kwaliteit van leven, minder chemotherapie mutaties in het DNA kan veroorzaken sociaal functioneren en minder deelname aan de en kan leiden tot een nieuwe vorm van kanker tot arbeidsmarkt. Bedrijfsartsen schatten in dat ruim tien jaar na de behandeling voor de eerste tumor. eenderde van de jonge overlevers na kanker niet meer Bij de wat oudere behandelingen met alkylerende aan het werk komt. Waar de vermoeidheidsklachten cytostatica zijn daarover verontrustende percentages door veroorzaakt worden, is nog niet ontrafeld, maar (5 -10 % binnen tien jaar) bekend. Om de oorlog de veronderstelling dat het zou gaan om psychische tegen kanker te winnen zijn blijkbaar subtielere klachten in het kader van de verwerking van kanker is methoden nodig. Het is dan ook mogelijk dat door allang verlaten. Men denkt nu vooral aan beschadiging de introductie van nieuwere cytostatica en door de van het inwendig bekledingsweefsel van de toegenomen precisie van de radiotherapie het aantal bloedvaten, al of niet in combinatie met beschadiging secundaire tumoren zal afnemen. van de hartspier. Naast de blijvende vermoeidheid, spelen bij één op de drie patiënten bovendien Voorspellingen angst en depressie een belangrijke rol. Het goede De generatie van babyboom-dokters, waartoe een nieuws van alle vorderingen en de gunstige uitslag aantal auteurs van dit boek behoort, zag de eerste aan het eind van de behandeling wordt hierdoor televisies, de langzame eerste computers, de komst erg getemperd. Uit onderzoek is gelukkig duidelijk van de kunstnier, de CT-scan en de ontrafeling van geworden dat fysieke inspanning en training kunnen het menselijk genoom. Binnen één generatie nam helpen om deze langdurige klachten te verminderen. de gemiddelde levensverwachting in Nederland 121