MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 122

van Hodgkin, het Non Hodgkin lymfoom, acute en chirurgie werden doeltreffender en minder leukemie, kleincellige longkanker, zaadbalkanker, verminkend. Combinaties van nieuwe cytostatica baarmoederkanker en choriocarcinoom. bleken effectief en geleidelijk werd het beter mogelijk Chemotherapie wordt ook ter verlichting van lijden om de gevreesde bijwerkingen van de behandeling (palliatief ) toegepast bij een toenemend aantal te beperken. Dokters gingen zich profileren als soorten kankers, waaronder borstkanker, dikke oncoloog, het gesprek in de spreekkamer werd darmkanker en prostaatkanker. De goede resultaten opener en er kwamen rekken met informatiefolders. van chemotherapie worden wel en nog steeds Verbazend is daarbij de kentering in de bereikt ten koste van veel, soms levensbedreigende, publieke aandacht voor kanker. Nadat de bijwerkingen. Het celremmende effect van cytostatica behandelingsresultaten beter werden, maakten de is namelijk niet beperkt tot kankercellen, maar treft passieve melancholie en het taboe snel plaats voor evenzeer de normale, gezonde weefsels. Daarom is veel publieke aandacht voor het gevecht tegen het huidige onderzoek gericht op de ontwikkeling kanker. Er kan nu zelfs gefietst worden tegen kanker. van doelgerichte middelen, waarbij gebruik wordt Het stilzwijgen werd totaal doorbroken in wekelijkse gemaakt van moleculair biologische kennis. Door televisieprogramma’s en krantenbijlagen, waarin gedetailleerde metingen van het DNA in ‘DNA- de zoveelste doorbraak in de behandeling van microarrays’ wordt het steeds beter mogelijk om kanker werd besproken. Een deel van die overvloed het effect van cytostatica bij individuele patiënten aan positieve berichtgeving is van groot belang. te voorspellen. Onnodig gebruik van niet effectieve Dat geldt met name voor de informatie over de cytostatica en de daaraan verbonden bijwerkingen optimale behandeling en over het goede niveau kunnen dan vermeden worden. Antilichamen, van de kankerbehandeling in Nederland. Daarmee specifiek gericht tegen de moleculaire groeisignalen is het beeld van kanker als doodvonnis definitief die de cel aanzetten tot ongeremde groei, zijn doorbroken. voorbeelden van deze meer gerichte aanpak (targeted Tegelijkertijd is er een wat onbehagelijk gevoel therapy). Het antilichaam rituximab wordt volgens over kanker in de publieke arena. Dokters en dat concept toegepast bij de behandeling van het onderzoekers laten zich makkelijk verleiden tot Non Hodgkin lymfoom. De verwachting is dat de het trots en vroegtijdig aankondigen van nieuwe ongerichte chemotherapie, met veel bijwerkingen successen in de strijd tegen kanker. In een wereld op de gezonde cellen, in de komende tien tot twintig waarin alles maakbaar is, leidt deze meestal te jaar geleidelijk zal worden vervangen door steeds positieve berichtgeving tot hooggespannen specifiekere en doelgerichte behandelingen. Er verwachtingen. Wanneer de beloofde wonderen zitten daarvoor tientallen middelen in de pijplijn, in uitblijven, is bittere teleurstelling vervolgens het verschillende fasen van klinisch onderzoek. resultaat. Een aantal vormen van kanker, zoals longkanker en kanker van de alvleesklier, blijven 120 De melancholie voorbij moeilijk of bijna niet behandelbaar. Ondanks de Door fundamenteel en klinisch onderzoek zijn immense verbetering van de prognose van veel in de afgelopen veertig jaar dus opzienbarende patiënten met kanker, past bescheidenheid over de verbeteringen bereikt in de behandeling van stand van zaken en een zekere terughoudendh eid in kanker. Binnen een korte periode werden nieuwe de berichtgeving. Nog lang niet alles in de oncologie mijlpalen in de oncologie bereikt. Radiotherapie is maakbaar.