MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 121

Vincent DeVita. Een van de bekendste medisch oncologen. Hij publiceerde de eerste langdurige remissies bij de ziekte van Hodgkin. daarbij prioriteit. Het National Cancer Institute (NCI) in de VS beschikte in het kader van de National Cancer Act over voldoende middelen om in het laboratorium het celremmende (cytostatische) effect van duizenden natuurlijke en synthetische stoffen te onderzoeken. Geleidelijk kwamen daaruit cytostatica beschikbaar, die vooral in combinaties effectief bleken. Wrang genoeg zijn de eerste cytostatica voortgekomen uit het onderzoek naar stikstofmosterdgas als biologisch wapen. De verdere ontwikkeling van de chemotherapie heeft vooral in de Verenigde Staten plaats gevonden. De term chemotherapie voor de behandeling met chemische middelen is wel Europees en door Paul Ehrlich (1854 -1915) in Frankfurt klinisch onderzoek in het Amerikaanse Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) en de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) hebben bijgedragen aan de sterke verbetering van de prognose van patiƫnten met veel voorkomende tumoren, zoals bo