MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 120

geworden. Door toenemende technische mogelijkheden Rond 1975 werd duidelijk dat kanker niet beperkt is tot werden uitgebreidere en radicalere operaties van kanker een lokale afwijking, maar dat er vaker al sprake is van mogelijk. Bij de behandeling van borstkanker werd in 1894 een systeemziekte met kleine, nog niet aantoonbare de radicale mastectomie volgens William Halsted (1852 - uitzaaiingen (micrometastasen). Dat inzicht heeft 1922) ingevoerd. geleid tot een fundamenteel andere benadering van de Bij deze operatie werden, behalve de aangedane borst, behandeling van kanker. Beperking van de chirurgische ook spieren en lymfeklieren van de borstwand en alle aanpak is mogelijk geworden door de combinatie met klieren uit de oksel verwijderd. De gedachte was dat een radiotherapie. Borstsparende behandeling bij borstkanker radicalere verwijdering van de tumor en het omgevende is daarvan een voorbeeld. Bij operaties wordt gericht weefsel zou leiden tot minder kans op terugkeer van de gezocht naar uitzaaiingen in nabijgelegen lymfeklieren kanker. De resultaten van deze verminkende ingreep waren als voorspeller van micrometastasen. Bij verdenking van op termijn teleurstellend. Theodor Billroth meldde eerder micrometastasen direct voor of na de chirurgie, wordt al de beperkte langetermijnresultaten van uitgebreide chemotherapie toegepast volgens het principe van maagoperaties voor de behandeling van maagkanker. adjuvante (aanvullende) chemotherapie. De organisatie van Toch zouden de gevreesde radicale chirurgische ingrepen grote samenwerkingsverbanden in Europa en de Verenigde nog lange tijd standaardbehandeling blijven, mede Staten maakten het mogelijk om binnen tien jaar tijd de omdat andere behandelingsmethoden ontbraken. effectiviteit van dit beleid aan te tonen. Gerandomiseerd Operatiekamer van William Halsted (18521922) in Johns Hopkins Hospital in Baltimore. Halsted introduceerde in 1894 een zeer uitgebreide operatietechniek bij de behandeling van borstkanker. Deze Halsted operatie bleef lang de standaard behandeling. 118