MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 115

G.J. van der Plaats jr. mogelijk was. Op meerdere plaatsen in Nederland kwamen radiotherapeutische instituten van de grond die opgericht waren door een aantal ziekenhuizen. Gerard van der Plaats jr. (1917) had, Datzelfde gold overigens ook voor streeklaboratoria voordat hij geneeskunde ging studeren, al voor bloedonderzoek, bacteriologie en pathologische een doctoraalexamen scheikunde op zak anatomie: de mogelijkheden van een individueel (Groningen, 1945). Zijn oom dr. G.J. van der ziekenhuis waren beperkt, maar samenwerking Plaats sr. had hem overgehaald ook nog eens tussen een aantal ziekenhuizen kon leiden tot goed zijn artsdiploma te halen (Groningen, geoutilleerde afdelingen. Mogelijk speelde ook de 1945 -1951) om daarna radioloog te worden. Junior kwam daartoe in Maastricht in start van de achtste medische faculteit in Maastricht opleiding (1951-1956) en promoveerde in 1958 in Groningen waar senior, inmiddels een rol. Doelstelling van deze stichting was (en is): hoogleraar, zijn promotor was. Het promotieonderzoek ging over de terugkaatsing van straling bij contacttherapie en stelde de vraag of de arts die de behandeling uitvoerde, (…) de oprichting, exploitatie en instandhouding van een radiotherapeutisch instituut in het zuidelijke gedeelte van Limburg, ten behoeve van de bevolking van Zuid- en Midden-Limburg. (…) De stichting tracht haar doel te bereiken door de exploitatie van het radiotherapeutisch instituut te Heerlen door al hetgeen wat daartoe dienstig is, zulks, desgewenst, in directe samenwerking met alle daarvoor in de regio aanwezige algemene ziekenhuizen en verdere instituten of andere organen van gezondheidszorg. zichzelf extra tegen die stralen moest beschermen. (Zie afbeelding in hoofdstuk 9 op bladzijde 98.) Het was een onderwerp dat zowel de promotor als de promovendus moet hebben aangesproken. Beiden waren immers nogal fysisch-mathematisch ingesteld. Daar hield hun overeenkomst echter ook op. Neef Van der Plaats was een enigszins verlegen man, die liefst in stilte zijn werk deed, maar altijd een warme belangstelling voor de ander uitstraalde. Die eigenschappen waren op de oom minder van toepassing. Die stond graag zelf op de voorgrond en was uiterst ambitieus. Je zou kunnen zeggen dat wat senior te veel aan ambitie had, junior te weinig had. In 1956 vestigde Van der Plaats jr. zich definitief in Maastricht in een soort dienstbetrekking bij zijn oom. Vanaf dat moment was hij verantwoordelijk voor de radiotherapie in het SintAnnadalziekenhuis. Hij deed dat met alle technische nauwkeurigheid die hem toen ter beschikking stond, maar vooral ook met grote betrokkenheid bij zijn patiënten. Het duurde tot 1977 voordat het RTIL door de Hij nam de rust en de tijd om n "VFRV7FW&VV&VVFvVBFRFR7&VVࠦfW&VBff6VVW&VBvW&B2&FFW&WWF66FR&FFW&Rv2FVFW'FBV6FW"vVVFwFFRFv7FVg&VrVW 7FGWWBFBFG7FfB6VWBWBfW'G&VF6BV( vV6&VW&FR&W&W7VFVfVrv2FVrVVvV''VVƖࠧfV&W&&7FFRVBs`vVGvvVWBvW&VfvVvRWB&W&VVࠧfW&Gv&FVƖf"FR&FFW&R7G&6BfVV6VvW&r2W"V6FW fFRV6VvW&V6FvFRVVgFBFB#FPBvWvVW7BfFW"G2"v2WBfVrFBFR&GFW&PVVV6F&V7FRvbVvVVFW7FV֖rvVVrWfV&W66&VRFBFWR&VFVƖrFRw&W76Vbv2VFPV6V2&FFW&WWB7FVbFR&ƖfVF@fVVvWBvVVg6VF7GFRW&&F&VFVvVfBFR76VR'FfBР7FVFRV&GFW"V2vVBFRV&&VW@FW&RffFW"G2fFVFRVffV7FVb&VFVFFVvVƖࠧfvW"FR&FFW&WWBG"V6W"fW&ƖW@WBVVV27FWFW2fFR6FW&FWW"V6W &FFv7FVWB6BFǦVVV2V&VVbFB6&W&VW@7F'GFR2&FFW&WWBVVW'7FRvW&VW"ࠦFR&FFW&Rv2FV2&WG&V&FRVFrf"&Fv66FV7BfWB%DV&srf'VFV@&&FVWBFF:FVFBf"&FFW&RfW'vWV&VVrРFRW&VrF"FRfW&VBfFWR7F6FrࠦV6FW"6VbFBFR7G&6G6R7V6Ɨ7FVVW"VvVFPFR6rWBFRfW&FW&RVF&WrfF@&F&W7G&ƖvVvrWBV6VVfW&GvVVFP7FGWWBࠧ&FFW&R"VW&Vࠤ&W&&27B"VW&VcRv2fFW"G2"GW0V"vW&BFB6V"WBV6VvVvv2cVFW 0