MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 114

Lokkerbol zette zich onverdroten en vasthoudend in voor het op een hoger peil brengen van de radiotherapie. Hij ontwikkelde apparatuur waarmee gerichter bestraald kon worden, met minder schade aan omliggend weefsel. Hij had een primeur in Nederland met de aanschaf van een gloednieuw en geavanceerd planningssysteem (TPS: Treatment Planning System) van Philips; daarmee kon hij de bestralingsapparatuur beter inregelen. Het ‘wiel van Lokkerbol’, een combinatie van bestraling en simultane doorlichting, is in Heerlen nooit aangeschaft, omdat men daar de komst van computertomograaf-gestuurde apparatuur afwachtte. Met het oog op een verwachte groeiende behoefte aan ondersteunend personeel startte Lokkerbol ook een gespecialiseerde opleiding voor radiotherapeutisch laboranten. De Heerlense afdeling radiotherapie had in die periode een goede naam, maar riep wel naargeestige associaties op. Niet alleen zat deze afdeling ‘ondergronds’, maar ook nog in ‘bunkers’, waar een ‘kobaltbom’ was opgeslagen en met ‘straling’ werd gewerkt. Men kon alleen in die afdeling komen via de ondergrondse verbindingsgang, die spaarzaam verlicht en nauwelijks ingericht was. Menige patiënt In september 1969 liet koningin Juliana in de moet de route naar deze afdeling als een weg naar troonrede weten dat de achtste medische faculteit de onderwereld ervaren hebben, temeer daar de gevestigd zou worden in Maastricht. Die keuze prognose van kankerpatiënten in die tijd niet best was. zou enorme gevolgen hebben voor het Heerlense ziekenhuis en ook voor de afdeling radiotherapie daar. In 1976 werd de Rijksuniversiteit Limburg officieel geopend door koningin Juliana. In 1974 richtte geneesheer-directeur Lindeboom van het De Weverziekenhuis met een aantal andere directeuren van Limburgse ziekenhuizen (Brunssum, Geleen, Kerkrade, Maastricht, Roermond en Sittard) het Radiotherapeutisch Instituut Limburg (RTIL) op. De achtergrond daarvan is niet precies bekend. Waarschijnlijk speelden economische motieven een rol, omdat de aanschaf van bestralingsapparatuur erg 112 kostbaar en niet zonder instemming van de overheid  De acte van oprichting van de Stichting Radiotherapeutisch Instituut Limburg, d.d.15 mei 1974. Geneesheer-directeur van het SintJozephziekenhuis Lindeboom nam het initiatief tot de oprichting van het RTIL. (Atrium MC Heerlen)  De naargeestige ondergrondse verbindingsgang van De Wever naar de radiotherapieafdeling. (Atrium MC Heerlen)