MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 113

Lokkerbol begon op 1 januari 1965 in het Sint-Josephziekenhuis. Toch is er in de jaarverslagen van het De Weverziekenhuis Hij kreeg nieuwe apparatuur voor oppervlaktetherapie (met uit die jaren vrijwel niets te vinden over de nieuwe afdeling röntgenstraling) en voor contacttherapie (met radium en andere radiotherapie. Alleen de gynaecologen van De Wever maakten isotopen). Ook werd hem als ‘bruidsschat’ een ‘kobaltbom’ in 1969 melding van een gemeenschappelijk spreekuur met de toegezegd (een 25 cm dikke loden schil met in het midden een radiotherapeut, waarop 267 patiënten werden gezien: cilindertje met radioactief kobalt). Ziekenhuizen zetten wel vaker een lokkertje in om specialisten aan zich te binden. De nieuwe kobaltbom werd al in 1966 in gebruik genomen in inderhaast gebouwde bunkers in de oude röntgenafdeling van het Sint- (…) het gereed komen van de nieuwe radiotherapieafdeling is ons spreekuur aanzienlijk ten goede gekomen. Josephziekenhuis. Het toestel was, na bemiddeling van de Maastrichtse röntgenoloog Van der Plaats sr., door Philips geleverd. Op dat moment was een nieuwe ziekenhuis, dat de naam Gynaecologen en radiotherapeut zagen in die jaren bijna driehonderd kankerpatiënten per jaar. Zij deden dit gezamenlijk, De Wever zou krijgen, al in aanbouw. In allerijl werd op het toen een unicum en sindsdien een gebruik dat heden ten terrein van dat ziekenhuis een nieuwe radiotherapieafdeling dage nog steeds bestaat. Lokkerbol hield ook spreekuur in ontworpen. Deze kwam onder de grond te liggen; er moest een het ziekenhuis De Goddelijke Voorzienigheid in Sittard en het verbindingsgang met het ziekenhuis komen en die kon niet meer ziekenhuis Sint-Annadal in Maastricht. Daar was uitsluitend bovengronds worden aangelegd in verband met een om het orthovolt-apparatuur (250 kV) aanwezig. ziekenhuisgebouw geplande rondweg. In 1968 verhuisde het In de beginjaren kende de afdeling radiotherapie een Sint-Josephziekenhuis naar De Wever, dat op 14 juni 1968 door kleine personeelsbezetting: naast de vrijgevestigde Lokkerbol prinses Beatrix feestelijk werd geopend. Een jaar later volgde de bestond deze slechts uit een radiotherapeutisch laborante verhuizing van radiotherapieafdeling, mét kobaltbom. Naast de en een secretaresse. Er werden toen ongeveer 70 patiënten bestralingsruimten en ruimten voor administratie en personeel, per jaar opgenomen, met een gemiddelde verblijfsduur van omvatte de ondergrondse afdeling vier eenpersoonskamers. bijna een maand. Vanaf 1972 leverde de maatschap interne Lokkerbol was een echte techneut. Reparaties aan de kobaltbom geneeskunde van het De Weverziekenhuis een vaste arts voor verrichtte hij zelf. De activiteiten van deze afdeling waren van de radiotherapie-patiënten, de internist Van Lange. Omdat hij meet af aan gericht op kennis van chemotherapie meebracht, kreeg de behandeling van kankerpatiënten een stevige impuls: een combinatie van het tot stand brengen van een doelmatige sa VvW&rWBFPFW&R7V6Ɨ7FVfWBVVV2VWB7V6Ɨ7FVfW&&FVVVVVFRvWfrfVW&Vࠦ6VFW&RV&W7G&ƖrWfW&FRf&WFW&R&W7VFFVआWBFvVVF:FVF6VFSsFW&VvR#2vVVF:FVVsRv&VF@W"#SࠤFWRg&RWW"v2WBVvR&fVw&G26F&&RFVVfWB斧fW&R%D&Vv&V7BWBFRvWfW'VVV2WBvV&WrvW&B#vW6BG&V2VW&V␠