MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 112

H. Lokkerbol In 1965 verliet directielid en afdelingshoofd Lokkerbol ‘om persoonlijke redenen’ het AvL. In het jaarverslag over 1964 van die instelling wordt Henri Lokkerbol was de eerste Lokkerbol afgeschilderd als een radiotherapeut die volwaardige radiotherapeut (…) veel heeft bijgedragen tot de bekendheid die onze kliniek in den in Limburg en de grondlegger lande geniet. Velen, waaronder honderden buitenlandse bezoekers van de radiotherapie in deze die geïnteresseerd waren in de mede naar zijn inzichten ontwikkelde provincie. Hij was, naast arts, roterende telecobalt-installatie, mogen getuigen van zijn deskundigheid een techneut pur sang: steeds op radiophysisch gebied. Wij hopen dat ook deze verborgen in de weer met verbeteringen ingenieurskwaliteiten van dokter LOKKERBOL de kans zullen krijgen zich te om de bestralingen van tonen bij zijn huidige radiotherapeutische werkzaamheden in Heerlen. patiënten veiliger en effectiever te maken. Hij was Lokkerbol startte in 1965 zijn werk als radiotherapeut in het Sint- bezeten van zijn vak, maar een bescheiden mens. Zijn betekenis voor de Josephziekenhuis en richtte de eerste radiotherapieafdeling van radiotherapie in Nederland kan nauwelijks overschat worden. Limburg op. Bij zijn komst kreeg hij de beschikking over apparatuur voor Henri Lokkerbol (Amsterdam, 1911) kreeg bij prof. dr. Van Ebbenhorst oppervlaktetherapie (met röntgenstraling) en contacttherapie (met Tengbergen (UvA) zijn opleiding tot röntgenoloog en werkte van 1945 radium en andere isotopen) en een kobaltbom voor dieptetherapie. tot 1965 als radiotherapeut in het Antoni van Leeuwenhoekhuis (AvL). Het ziekenhuis was daarmee een van de weinige niet-academische Zijn stage van een half jaar in 1945 bij prof. Paterson in Manchester ziekenhuizen met ‘harde stralen’. In 1969 verhuisde zijn afdeling naar het (Engeland) - wiens radiotherapieafdeling toen internationaal het neusje terrein van het fonkelnieuwe De Weverziekenhuis. van de zalm was - is bepalend geweest voor de rest van zijn leven. In 1975 had hij weer een primeur in Nederland: als eerste gebruikte hij Radiotherapie was in die tijd geen zelfstandig specialisme, maar werd een planningssysteem (TPS: Treatment Planning System) dat hij samen uitgeoefend door een klein aantal röntgenologen. Direct na de oorlog met Philips ontwikkeld had. Daarmee konden bestralingen nauwkeuriger waren dat in Nederland alleen Lokkerbol in het AvL, het echtpaar Den dan ooit worden ingeregeld. Hoed in het Rotterdams Radiotherapeutisch Instituut en prof. De Waard Lokkerbol hield ook spreekuren in Sittard en Maastricht. Zijn regionaal in het Academisch ziekenhuis Utrecht. gespreide spreekuren kunnen worden beschouwd als de oorsprong van In 1959 ontwierp Lokkerbol een baanbrekend en naar hem genoemd een regionaal werkende afdeling radiotherapie, die zou uitgroeien tot de apparaat: ‘het wiel van Lokkerbol’. Daarmee konden bestralingen beter huidige MAASTRO clinic . In 1976 werd hij zeer tegen zijn zin gedwongen te gericht worden. In het AvL stond Lokkerbol ook aan de wieg van de stoppen met zijn werk als radiotherapeut omdat hij 65 jaar werd. Hij had kobaltbom, die daar in 1961 in gebruik werd genomen en bezoek kreeg ook een grote belangstelling voor diagnostiek door middel van isotopen. van koningin Juliana. Het was toen het grootste en meest universele Deze bleef hij in het De Weverziekenhuis nog tot in 1980 verzorgen, omdat telekobaltapparaat ter wereld. nucleair geneeskundigen in die tijd met een lampje te zoeken waren. Henri Lokkerbol overleed na een teruggetrokken bestaan in 2000. 110