MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 110

Léon Lodewick 10 Dokter Lokkerbol, 1965 radiotherapeut, naar Heerlen. Kobaltbom in het 1965 St. Josephziekenhuis in Heerlen. 1968 De eerste afdeling voor radiotherapie in Limburg Hoewel exacte gegevens ontbreken, weten we dat er in de oorlogsjaren onder leiding van de röntgenoloog Th. Twaalfhoven in Heerlen bestralingstherapieën plaatsvonden: Naast de dieptetherapie kwam de contacttherapie, welke laatste voor een groot deel het ontbreken van radiumtherapie kon vervangen. In het jaarverslag over 1946 /1947 van het Sint-Josephziekenhuis wordt melding gemaakt van een therapieruimte separaat van diagnostiekvoorzieningen en lezen we dat: Een quantiteit radium werd aangeschaft. In 1961 stelde geneesheer-directeur Lindeboom aan de regenten van het ziekenhuis voor een afzonderlijke afdeling voor radiotherapie te beginnen. Aan Opening De Weverziekenhuis de radiotherapeuten van het ziekenhuis in Deventer vroeg hij hoe een dergelijke in Heerlen. afdeling in te richten. De aan het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoekhuis 1974 (AvL) verbonden radiotherapeut Henri Lokkerbol had in Deventer een aantal jaren waargenomen en de afdeling radiotherapie was er state of the art. Het Oprichting Radiotherapeutisch initiatief van Lindeboom leidde overigens tot grote verontwaardiging bij de Instituut Limburg (RTIL). zittende röntgenologen in Heerlen, die hij niet op de hoogte had gebracht. Toen de geneesheer-directeur vernam dat Lokkerbol ging stoppen in het AvL, was hij er als de kippen bij om de innovatieve radiotherapeut naar Heerlen te halen. Lokkerbol had in de twintig jaar dat hij werkzaam was geweest in Amsterdam de nodige faam verworven en aan de wieg gestaan van een aantal spectaculaire ontwikkelingen: de ‘kobaltbom’ en het ‘wiel van Lokkerbol’. Hij was een sterk technisch georiënteerde arts, die gedreven op zoek was naar verbeteringen van de bestralingsmogelijkheden bij patiënten met kanker. Bestektekening van de stralenbunker die bij de komst van dr. H. Lokkerbol in 1967 inderhaast werd gebouwd in het toenmalige Sint-Jozephiekenhuis in Heerlen. Een jaar later verhuisde de afdeling naar zijn nieuwe locatie naast het gloednieuwe De Weverziekenhuis. (Atrium MC Heerlen)  Een luchtfoto uit 1970 van het De Weverziekenhuis. In de rode cirkel ligt, onder grond, de radiotherapieafdeling. (Atrium MC Heerlen) 108 Pagina 106: Henri Lokkerbol in het Antoni van Leeuwenhoekhuis bij de ‘de miljonair’, een apparaat dat 1 miljoen Volt spanning kon leveren. (AvL Amsterdam)