MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 106

Op 23 augustus 1955 werd Van der Plaats in Groningen Th.W. Twaalfhoven benoemd tot buitengewoon hoogleraar en ook tijdens zijn korte hoogleraarschap (1955 -1958) bleef hij verbonden aan de Theo W. Twaalfhoven (1899-1987) deed in 1927 in A.M.I., Philips en het Maastrichtse ziekenhuis. Zijn inaugurele Leiden zijn artsexamen, waarna hij zich in Roermond rede, getiteld Diagnostiek en therapie in de greep van de techniek, en Den Haag gedurende twee jaar bekwaamde in is ook nu nog het lezen waard. Hij sprak daarin zijn twijfel uit de chirurgie en in de gynaecologie en verloskunde. over de therapeutische mogelijkheden van de nieuwe toestellen Aansluitend werkte hij vijf jaar als huisarts in voor dieptetherapie, zoals lineaire versnellers, betatrons en Haarlem, waarna hij in Groningen in opleiding ging miljoenen volts opwekkende generatoren, omdat het met de voor röntgenoloog. Zoals toen gebruikelijk volgde nauwkeurigheid van bestralingen met deze apparatuur nog zeer hij een deel van zijn opleiding in het buitenland, slecht gesteld was. Hij concludeerde dat namelijk in het Holtzknecht-instituut in Wenen en bij Teschendorff in Keulen. In Stockholm, in het Radium (…) vaststaat, dat de techniek ons de oplossing van het tumorvraagstuk niet zal brengen en de stralentherapie, ofschoon zeer waardevol, niet het therapeuticum [voor kanker] is. Eveneens staat vast, dat het verschil in medische resultaten tussen een gewone 200 kV therapie en de meest technisch geraffineerde stralentherapie zich nauwelijks in enige procenten uitdrukt, zodat aan de biologische zijde van het gezwelvraagstuk veel meer aandacht besteed moet worden dan aan de technische zijde. Dat de regenten van het Sint-Josephziekenhuis in Heerlen in 1965 via Van der Plaats een telekobalttoestel bij Philips huurden, zegt waarschijnlijk meer over de relatie tussen Van der Plaats en Philips, dan over zijn enthousiasme voor en betrokkenheid bij de toenmalige moderne radiotherapie Tot halverwege de jaren zestig veranderde er in Limburg wat de radiotherapie betreft niet veel. Er werd uitsluitend aan orthovolt- en radiumtherapie gedaan. In Maastricht gebeurde dit tot 1981 door Gerard J. van der Plaats jr. (1917), neef en naamgenoot, en in Heerlen tot 1965 door Theo Twaalfhoven. In de andere Limburgse ziekenhuizen waren het de clinici die radiotherapie gaven, totdat ook hier goed opgeleide röntgenologen werden aangesteld. In 1954 werd L.Th.G. Rozeman in Sittard benoemd, en in 1956 A.C.M.J.A. Mostart in Venlo. De komst van H. Lokkerbol naar Heerlen in 1965, waar hij Twaalfhoven opvolgde, 104 leidde een nieuwe fase in van de radiotherapie in Limburg. Hemnet, bekwaamde hij zich in de radiotherapie, evenals bij Den Hoed in Amsterdam en bij Chaoul in Berlijn. Hij ontving dus een gedegen opleiding.