MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 105

Groter nog is zijn belang voor de opleiding van radiologisch hulppersoneel, de zogenoemde Een briefhoofd van de AMI. (Archief NvR) radiologisch laboranten. In Wenen, in het beroemde instituut van professor Holzknecht, had hij gezien echter, mede gezien het stralingsrisico, verantwoord wat goed opgeleide Röntgenschwester voor een gewerkt kunnen worden en daarom begon hij direct efficiënt functionerende röntgenafdeling betekenden. na de oorlog een opleiding voor radiologische In Nederland werd die ondersteuning tot na de laboranten. Om toegelaten te worden, was een oorlog door goedwillende nonnen en verpleegsters stevige β-vooropleiding vereist (HBS-B of MULO-B). geleverd maar, zoals Van der Plaats het uitdrukte, De dames moesten immers wel kunnen rekenen. Het wisten die vaak ‘van toeten noch blazen’. Er moest werd uiteindelijk een driejarige in-service opleiding diagnostiek en therapie, die afgerond werd met Inhoudsopgave van de eerste druk (1953) van Medische Röntgentechniek. (Prof. dr. Rosenbusch, Nijmegen) een zwaar examen. De opleiding was direct een groot succes. Afgestudeerden waren zeer gewild, ook in het buitenland. De Nederlandse Vereniging voor Electrologie en Röntgenologie sloot zich bij dit initiatief aan, waardoor uiteindelijk een officiële Nederlandse opleiding voor radiologische laboranten ontstond. Van der Plaats bleef tot zijn pensioen (1969) aan deze opleiding verbonden. Geleidelijk aan is hieruit de huidige opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) ontwikkeld, een volwaardige HBO-opleiding. Als logisch gevolg van zijn intense betrokkenheid bij deze röntgenlaborantenopleiding schreef Van der Plaats in 1953 het handboek Medische Röntgentechniek. Dit boek, dat vijf keer gereviseerd en herdrukt is en in het Engels, Frans, Duits en Spaans is vertaald, heeft velen geholpen de basisbeginselen van de röntgentechniek en stralenbescherming onder de knie te krijgen. Hoewel Van der Plaats nationaal en internationaal geëerd en geroemd werd, lag hij regelmatig met het bestuur van het ziekenhuis Calvariënberg overhoop. Het ging vrijwel altijd over zeggenschap en geld. Een en ander resulteerde in 1948 in de oprichting van een zelfstandig specialisteninstituut in Maastricht onder de naam Ars Medica Iuvat (A.M.I. : Geneeskunst helpt) waar hij een eigen röntgenafdeling vestigde. Er werd hier ook radiotherapie gegeven. 103