MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 102

G.J. van der Plaats Gerardus Jacobus van der Plaats werd in 1903 in Utrecht geboren als jongste van vier kinderen. Zijn vader was houtsnijder en het gezin had het niet breed. In tijden van crisis werd regelmatig uit de gaarkeuken gegeten. Zijn oudste broer Ben (1891-1958) mocht voor rekening van de stad Utrecht de middelbare school volgen en ging daarna in Utrecht wis- en natuurkunde studeren. Hij raakte als natuurkundige verzeild in de radiologie en kreeg de leiding van het röntgenlaboratorium van de interne universiteitskliniek in Utrecht bij prof. dr. A.A. Hijmans van den Bergh. Hierdoor geïnspireerd ging hij ook nog eens geneeskunde studeren. Gerard, die Orthovolt röntgenapparaat voor rotatiebestraling in het ziekenhuis St. Annadal (1970) orthovoltbehandelingen. De belangrijkste verbetering was de introductie van rotatiebestraling. Dit is een methode waarbij tijdens de bestraling de röntgenbuis om de patiënt draait, terwijl de stralenbundel steeds op dezelfde plek in het lichaam gericht blijft. Bovendien werd in de meeste ziekenhuizen aan radiumtherapie gedaan. Speld die de examenkandidaat bij het behalen van het examen ontving. Op de speld is een stralende Rotalix röntgenbuis afgebeeld. Ben als zijn grote voorbeeld zag, ging na het gymnasium ook geneeskunde (Utrecht) studeren waarna hij door zijn broer in de radiologie ingewijd werd. Hij kreeg daarbij de gelegenheid zich in het beroemde Holzknecht-instituut in Wenen te bekwamen in de röntgendiagnostiek en bij Holfelder in Frankfurt am Main in de radiotherapie. Kort daarna werd Ben hoogleraar röntgenologie in Batavia en volgde Gerard hem in Utrecht op als hoofd van het röntgenlaboratorium van Hijmans van den Bergh. In 1930 vertrok hij uit Utrecht om in het Natuurkundig Laboratorium van Philips in Eindhoven te gaan werken. Hij werd echter al snel overgeplaatst naar de Medische Afdeling van Philips, maar bleef betrokken bij de ontwikkeling van apparatuur. In diezelfde periode werkte hij ook als radiotherapeut in het R.K. Binnenziekenhuis te Eindhoven. 100 Van der Plaats was Met de röntgendiagnostiek mocht hij zich daar niet bemoeien. zeer ambitieus en bezorgde zijn afdeling het ziekenhuis Calvariënberg in Maastricht, maar bleef als in Maastricht snel nationale adviseur aan Philips verbonden. Hij was inmiddels 32 jaar en internationale uitstraling. oud en werd datzelfde jaar door het Nederlandse Olympisch De samenwerking met Philips was daarbij van grote Comité als schermer afgevaardigd naar de Olympische spelen betekenis en voor alle partijen profijtelijk. Philips kreeg van Berlijn, Hitlers spelen. Gerard was een fervent sporter en goed gedocumenteerde rapporten en adviezen over hun een enthousiast en verdienstelijk schermer. Zijn verblijf in apparatuur, het ziekenhuis kon onder gunstige financiële Berlijn versterkte zijn bewondering voor alles wat Duits was . voorwaarden over de nieuwste apparatuur beschikken Zijn moeder was Duitse, hij sprak vloeiend Duits en van jongs en Van der Plaats kon publiceren en wereldwijd lezingen af aan bewonderde hij de Duitse wetenschap en de Duitse geven en congressen bezoeken. Het werd in Calvariënberg natuurkundigen. In de oorlog ging dat problemen geven. In 1936 accepteerde hij een benoeming als radioloog in