MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 100

Jos van Engelshoven 9 1936 Rond de Tweede Wereldoorlog De radiotherapie had zich inmiddels verder ontwikkeld. Zowel de stralenkwaliteit als de Dokter van der Plaats sr. toegediende stralendosis konden beter gekwantificeerd worden. Voorts had men ontdekt dat röntgenoloog in Maastricht. voor het bereiken van een genezend effect vooral de totale stralendosis van belang was en dat die Dokter Twaalfhoven 1939 röntgenoloog in Heerlen. Dokter Rozeman 1954 röntgenoloog in Sittard. Dokter Mostart 1956 röntgenoloog in Venlo. het beste in meerdere kleine fracties toegediend kon worden om ernstige huidverbrandingen te voorkomen. Bovendien was aangetoond dat niet de energie of de golflengte van de stralen maar de geabsorbeerde energie bepalend was. Met harde en zachte stralen kon immers hetzelfde biologisch effect bereikt worden. Ook waren nieuwe röntgenbuizen ontwikkeld die, op een uittreevenster na, geheel afgeschermd waren voor straling en waarvan de hoogspanningvoerende delen volledig geïsoleerd waren. Patiënt en arts konden hierdoor dicht bij de röntgenbuis komen, ja zelf de buis aanraken, zonder geëlektrocuteerd te worden. Dit alles bood nieuwe mogelijkheden. Zowel van der Plaats als Twaalfhoven wilden direct na hun aantreden alle röntgentoestellen in hun ziekenhuis vernieuwen. Dat was voor Van der Plaats in 1936 gemakkelijker dan voor Twaalfhoven die, drie jaar later, geconfronteerd werd met de dreigende oorlog. Bovendien had Van der Plaats zes jaar bij Philips gewerkt en was nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van hun apparatuur. Hij verving direct alle röntgentoestellen in het ziekenhuis Calvariënberg door apparaten van Philips en renoveerde de bestralingsinrichting ingrijpend om patiënt en personeel beter tegen hoogspanning te beschermen. Calvariënberg werd door Van der Plaats een testsite voor Philips. Ook Twaalfhoven wist nog net voor de Duitse inval de benodigde apparatuur in huis te halen, maar de daadwerkelijke installatie ervan zou even op zich laten wachten. Resultaat behandeling basocellulair carcinoom op de neus. Uit het proefschrift van Van der Plaats (1938). (Privébezit) 98 Pagina 96: Dr. G.J. van der Plaats behandelt een patiënt met contacttherapie (1936). (Philips Company Archives, Eindhoven)