ma, me, mi mozart - Page 8

Reconeixement de la imatge dels instruments del concert Interpretació de cançons tradicionals Interpretació de danses creades amb l’estructura formal de les obres presentades al concert. Reproducció d’obstinats rítmics i melòdics Creació de partitures no convencionals Interpretació de les il·lustracions del CD-llibre i de la coreografia presentada en el concert. 4.-Guia del concert En aquest apartat us fem una breu referència, del desenvolupament del concert en cada tema musical. No entrarem en els detalls que aporten la part màgica del concert, aquests els deixem sense descobrir o revelar. 1. Gallimathias musicum, KV 32 - Núm. 5 Pastorelle Quan la sala s’enfosqueix, del passadís central baixa la cantant, ella entra observant amb goig, tot el que veu dalt de l’escenari (representa un peculiar club de fans de Mozart, del qual és membre), segueix caminant fins a arribarhi, on recull una de les partitures que hi ha pel terra escampades, i juntament amb uns cascavells, i una “mopa” (simbolitza un cavall), comença a cantar la melodia que està escrita en el paper. En sentir-la entren en escena la resta de músics, els seus company ́