ma, me, mi mozart - Page 56

Per a consultes de continguts musicals, instruments i Història de la Música: http://es.wikipedia.org/wiki/ cercar) (A continuació poseu la paraula que voleu http://grups.blanquerna.url.edu/musical/ (Calaix de músic) Per a escoltar i visualitzar altres versions de les obres del CD: http://.tve.cat/programes/atrapasons http://www.youtube.com/ i cercar l'obra de Mozart que desitgeu escoltar. Per a conèixer més a fons instruments de corda polsada i orientals: http://www.eduardiniesta.com/web/