ma, me, mi mozart - Page 51

*Coneixement i experimentació del material sonor no convencional emprat en aquest concert. * Expressió i comunicació de fets, sentiments, emocions i vivències produïdes per l’audició de les obres del concert. *Interpretació de la coreografia presentada en el concert.” Depenent de l’edat dels infants, també ens ofereix la possibilitat de ser un petit material de suport per a algunes de les propostes didàctiques proposades en el punt 5 del dossier. Relació dels continguts exposats seguint les parts del programa de mà: A continuació, passo a explicar on podem trobar la relació dels continguts exposats, seguint les parts del programa de mà: - la persona de Mozart ( portada) - mitjà de transport de l’època de Mozart (contraportada) - el vestuari de la seva època mitjançant el vestuari dels músics, la fotografia dels músics que hi intervenen, relacionats amb els instruments que toquen, (dues pàgines centrals obrint, sense desplegar, el programa) - el desenvolupament del concert seguint l’ordre de les obres amb les il·lustracions dels elements de la coreografia del concert (les quatre parts centrals del programa, una vegada queda desplegat del tot) - el títol escrit de cada una de les obres (contraportada) - comprensió del context on hem situat el desenvolupament del concert: El concert es desenvolupa al voltant d‘un grup de fans de la nostra època que viuen l’encís pel seu “ídol musical”: Mozart. Així que un cop desplegat del tot el programa, veiem en les seves pàgines centrals com Mozart observa encuriosit, la fotografia dels seus fans.