ma, me, mi mozart - Page 50

9.- Programa de mà El programa de mà del concert té el format de quadríptic, sense desplegar veiem que ens recorda la portada i contraportada del seu llibre CD, de fet tots els materials que pertanyen a un mateix concert estan relacionats. A la portada del programa trobem el títol del concert, la imatge de Mozart i també hi podem llegir el nom del director musical i del director d’escena. A la contraportada tenim la llista de les obres que sentirem i, a peu de pàgina, hi veiem la imatge del lloc on anem a sentir el concert: L’Auditori; aquesta està acompanyada d’un detall gràfic, un cotxe de cavalls aturat a les portes de l’edifici, que ens transporta a l’època del nostre compositor: Mozart, i els noms de l’il·lustrador i la pedagoga, que han elaborat el programa de mà. A les pàgines del mig podrem conèixer els músics, els seus instruments, els noms de qui ha dissenyat l’escenografia, el vestuari i el moviment escènic, així com els dies en què el concert es fa per a les escoles i els que es dediquen al públic familiar. Un cop desplegat, tenim l’exposició amb les il·lustracions de cada obra en ordre de realització. - Descripció del programa de mà seguint pautes d’observació amb els infants: El programa de mà ens ofereix la possibilitat d’observar i relacionar-ne el contingut amb els continguts exposats en el punt 3.2. d’aquest dossier: “ *Curiositat, interès per conèixer la vida de Mozart i els costums de la seva època. *Coneixement dels instruments utilitzats en el concert. *Reconeixement de la imatge dels instruments del concert.