ma, me, mi mozart - Page 43

tal de definir definitivament el que es diu: la vocalització “Ah” i la ressonància:”mmm”. Per tal de diferenciar-ho us proposem la següent activitat : ens col·locarem dempeus en rotllana agafant un mocador amb les dues mans cada nen. Quan sentim “Ah”: bellugarem el mocador com si fossin onades , i restarem sense moviment al sentir “mmm”. Proposta per realitzar activitats amb partitures: En el llibre del CD, la última pàgina és un teló que a l’obrir-se veiem representades partitures de diferents estils. El nostre desig és donar constància que el llenguatge de la música escrit és el que queda, després d’haver escoltat i viscut la música. Gràcies a les partitures podem seguir gaudint de diferents interpretacions. Aquestes són importants, i per tant és necessari que els nens les vegin properes, com ho són per ells els llibres. Us convidem a tenir prop dels infants, cançoners amb escriptura musical i partitures quelcom més complexes. I a explicar-los el seu servei, entenent que elles ens permeten interpretar les cançons i obres tot cantant-les, com a interpretar-les per mig d’un instrument. Cal despertar la inquietud i motivar als infants a comprendre aquest llenguatge.