ma, me, mi mozart - Page 42

Propostes: Aquesta obra tindrà com a objectiu: observar el bendir (instrument de percussió oriental), i observar i experimentar la producció de la veu amb ressonàncies i vocalitzacions. A.-Després de realitzar una primera audició ens fixarem en el so que produeix el bendir al ser fregat amb un fregall, observarem quina és la forma d’un bendir, i com n