ma, me, mi mozart - Page 38

Per realitzar les activitats tant amb els més petits com amb els més grans, ens fixarem amb dos dels instruments: el clarinet baix (és el so més greu), i el flügelhorn que fa la melodia. Aconsellem primer escoltar el so del clarinet baix en l’obra, dedicant-li especial atenció: és el so més greu que convida a caminar, ens marca la pulsació de l’obra. Per tal de veure que es seguim bé la pulsació, pot anar bé que tots la fem picant les mans suaument, damunt de les cames. Desprès observarem el flügelhorn amb ell farem el mateix moviment que la melodia. Per veure com cada nen s’està fixant i és capaç de seguir-la bé, farem que tots belluguin els braços mentre sona el flugelhorn. A.- Dividirem els nens en dos grups un representarà el clarinet baix i l’altre el flugelhorn. El grup del flugelhorn tindrà cada nen un mocador que faran bellugar “dansar”, seguint la melodia del seu instrument, i el grup del clarinet cada nen caminarà lliure per l’espai seguint la pulsació de l’instrument que representen. 18.-Cassation, KV 63 - Andante Instruments que intervenen: Cor, flügelhorn, acordió, violins, tzouras i clarinet baix Andante és una paraula que ens indica un dels “tempo” (velocitat), que hem de portar en una obra, concretament “Andante” vol dir:”anar” ,”caminar”. En aquesta obra tots els instruments ens conviden a caminar, mentre el flügelhorn amb la seva melodia ens explica “coses”, amb petits descansos on el tzouras fa la melodia. Les activitats que farem tindran per objectiu seguir la pulsació, diferenciar el flügelhorn de la resta d’instruments, i el tzouras del flügelhorn. També inclourem reconèixer la melodia del final que aconsegueix barrejar-se perfectament amb aquesta obra de Mozart, sent molt llunyana tant de contingut com d’època, moment en que s’afegeix el xiular dels músics. Propostes: Ens dividirem en tres grups: flügelhorn i el del tzouras. el grup que seguirà la pulsació, el grup del El grup del flügelhorn, tindrà cordes que farà ballar sempre que ell soni, (cal anar alerta doncs hi ha algun moment que quasi passa desapercebut!) El grup del tzouras tindran mocadors i els bellugaran quan el tzouras faci la melodia.