ma, me, mi mozart - Page 36

16.-Divertimento núm. 4, KV 439B - Allegretto Instruments que intervenen: Violí, flügelhorn, acordió, guitarra acústica, clarinet baix i joguina El Divertimento és una forma musical que tal i com diu el seu nom és d’estil desenfadat i alegre, format per moviments de dansa. Mozart va fer 61 Divertimentos, cinc d’ells KV 439B, per a tres “corni di bassetto”, és a dir per a 3 clarinets tenors. És a dir originalment va ser escrit per a instruments de vent fusta. En l’arranjament que sentireu podem escoltar altres instruments , de tots ells aconsellem fixar l’observació en el violí, l’instrument de percussió (joguina) i les palmades; també per les característiques de l’obra, de manera espontània ens suggereix el moviment de dansa. Basats en aquests aspectes passem a oferir les activitats. Propostes: A.- Escoltarem detingudament l’obra fixant la nostra observació auditiva amb les palmades, el violí i l’instrument de joguina (percussió): Una vegada escoltada l’obra, restarem asseguts a terra, en rotllana. Al sentir les palmades, nosaltres també picarem de mans . Al sentir la melodia interpretada pel violí bellugarem els braços fent-los ballar. Al sentir l’instrument de percussió picarem de mans als genolls, seguint el mateix ritme. Repetirem aquests moviments tantes vegades com sentim els timbres esmentats. B.-Ara farem l’audició per preparar la dansa. Aquesta activitat tal i com la plantegem és recomanada per la quantitat de canvis, pels més grandets, malgrat els infants de dos anys acompanyats en la rotllana per més d´un adult també la podrien realitzar, sense precisar el número de passos i canviant el saltiró pel caminar. Cal diferenciar les següents parts: Introducció (acords violí). Frase A (2 vegades): la primera vegada interpretada per la guitarra acústica, i la segona vegada pel flügelhorn acompanyat de palmades. Frase B (2 vegades): té una part amb instruments sols, i una segona amb palmades. Frase C ( 2 vegades): interpretada la melodia pel violí. Frase D: sentim l’instrument de joguina. Es repeteix tot de nou: frase A,B,C,D cada una d’elles dues vegades, i per acabar tenim altre cop la melodia de la frase A repetida dues vegades, interpretada pel flügelhorn amb l’acompanyament de tots els instruments i de palmades.