ma, me, mi mozart - Page 31

Una vegada explicat als infants el significat de la música sacra, podem passar a treballar altres aspectes: El ritme obstinat que sentim en aquesta obra es tracta de corxeres. Cal observar que tan sols canvia en tres ocasions: en les dues primeres s’atura fent un silenci, coincidint amb la veu. Abans de fer el silenci, sentirem enlloc de corxeres,dues negres. La tercera es troba al final de l’obra fent un ritardando. Propostes: A.- Asseguts en rotllana desprès d’haver fet ja una audició i haver fet les observacions que acabem de fer respecte al ritme obstinat, la tornarem a escoltar portant el ritme de corxeres tot picant les mans a les cames (els més petits els pot costar una mica seguir el tempo doncs és força ràpid, però és important que malgrat ells puguin presentar alguna dificultat en seguir-ho observin en vosaltres la precisió de la velocitat). B.- Una altre activitat ens podria ajudar a diferenciar els instruments de la veu. Faríem dos grups: un la veu l’altre els instruments (el ritme obstinat). Els membres dels dos grups estarien dispersos per l’aula, els instruments asseguts a terra i els de la veu dempeus. En el grup dels instruments: cada nen tindria un pandero amb el que seguiria el ritme obstinat. En el grup de la veu: cada nen tindria un mocador (podrien ser de dos colors),que bellugaria seguint la melodia cantada per la veu. C.- En l’obra hi ha una part de cantada on es comunica més tensió aquesta es produeix al dir les paraules: “Agnus Dei”. En aquesta proposta, us convidem a diferenciar-les: Prèviament us aconsellem fer l’activitat B i així haver diferenciat els instruments de la veu. Ara passarem a fer un subgrup dins del grup-veu: seran els que respondran movent el seu mocador, si abans hem repartit vermells i verds, un dels colors, posem el vermell, seria el què respondria a les paraules “Agnus Dei” moment on aixecaran els mocadors de cop, to Ё