ma, me, mi mozart - Page 30

Les activitats giraran al voltant de la mètrica: el compàs ¾, marca la distribució dels ritmes en 3 temps, que ens permet seguir els moviment fent: 1,2,3.1,2,3.1,2,3..., tot accentuant una mica més el primer d’ells doncs és quelcom més fort que la resta, però cal tenir present que cada un dels tres temps ha de durar el mateix. Això ho podem representar pels infants amb dos titelles de fil: un d’ells tan sols avança al sentir el primer temps i el segon titella seguirà sempre marcant amb el seu cos els tres temps (cal fer sempre els mateixos moviments per cada un dels temps). A.- Tots asseguts i col·locats en rotllana, marcarem el primer temps picant les mans a les nostres cames, i el 2 i 3 picarem una mà amb l’altra. B.- L’adult marcarà el compàs tot picant de mans a les cames en el primer temps i amb mans contra mans, en el segon i tercer. Els nens col·locats per parelles cal que es toquin entre ells una part del cos , que canviaran al sentir cada vegada que l’adult marca el primer temps i mantindran el mateix mentre senten el segon i tercer temps. 11.-Missa brevis en re, KV 194 - Agnus Dei Instruments que intervenen: Veu, flügelhorn, violí, acordió i clarinet baix “L’Agnus Dei” forma part de la Missa brevis in D,una de les nombroses obres sacres (religioses) de Mozart. La Missa és una composició coral que comporta les seccions fixes de la litúrgia eucarística d’una missa. La majoria de les misses utilitzen el llenguatge tradicional de la religió catòlica: el llatí. La majoria de les Misses com a obra musical, han estat creades per ser cantades en concert i no dins de la pràctica religiosa. De cara a treballar aquesta obra amb els infants, cal explicar què és la música sacra. Seria un bon moment per endinsar-nos als inicis de la Història de la música, i explicar que l’home primitiu ja oferia cants i danses als seus Deus. Cal que sàpiguen que aquestes obres tenen un elevat contingut emocional i per tant, comuniquen alegria, tristesa, tensió.... “L’Agnus Dei” que heu sentit o sentireu tracta d’una súplica: demana pietat i pau pel món. Quan algú demana quelcom desesperadament, ho fa de manera insistent i aquí tenim un bon exemple: la veu és la protagonista, fa la súplica i els instruments l’acompanyen amb un ritme obstinat, que aconsegueix crear més tensió al significat del cant.