ma, me, mi mozart - Page 3

1.3. Pautes d’actuació per afavorir un bon aprofitament dels concerts DES DEL CENTRE EDUCATIU Aspectes musicals • Haver-se informat dels continguts. Triar aspectes adients al nivell de coneixements i bagatge en les audicions per tractar a l'aula prèviament. • Treballar a l'aula el programa del concert. • Triar alguna cosa per continuar treballant a l'aula després d'haver assistit al concert. Algunes normes cíviques i de comportament que l’alumnat ha de conèixer abans d’assistir al concert • Per escoltar música, no s’ha de parlar. • No es poden menjar xiclets dins L'Auditori. • No es pot sortir de la sala de concerts a mitja actuació. • Als passadissos i a la sala de concert, cal entrar-hi i sortir-ne sense córrer ni cridar. • La comunicació amb els músics ha de ser correcta: no s’ha de cridar, xiular parlar mentre actuen. • Els professionals que actuen, els companys del públic i l'espai que ens acull es mereixen el nostre respecte independentment de la valoració personal i individual del concert.