ma, me, mi mozart - Page 29

- podem fer dos grups un representa el petar dels dits i l’altre el violí. El primer quan sent el seu so belluga els dits ( en el cas dels més petits no podran fer-los petar, i per tant serà suficient que els belluguin) i l’altre grup quan sent al violí fer la melodia: s’aixeca i balla al ritme que sentim. El clarinet baix C.- Quan deixem de sentir la melodia que fa el violí sentim una segona part en l’obra on els instruments van fent improvisacions tot recordant sons d’ocel