ma, me, mi mozart - Page 28

Lletra de la cançó: “Cada dia al dematí canta el gall Quiquiriquic i la gent mig adormida es desperta de seguida... Cada dia al dematí canta el gall Quiquiriquic” C.- En cas d’haver fet les activitats de l’obra 6 o 7, de manera que ja coneixem el xerrac, passarem a fer de nou l’audició tot observant quan el sentim. Després tornarem a sentir-la aixecant la mà al sentir-lo tot simulant un moviment ondulat ( és convenient que el moviment que se’ls demana correspongui a les característiques el més aproximades possibles al timbre que sentim) 9.-Petita serenata nocturna (Eine kleine nachtmusik), KV 525 - Rondeau (Allegro) Instruments que intervenen: Dits, flügelhorn, violí, acordió, clarinet baix i mandola Aquesta serenata, forma part del grup de les 13 serenates creades per Mozart. L’estructura de les serenates de Mozart,generalment comencen amb un moviment de marxa que té forma de sonata, dos moviments lents que alternen amb dos minuets, seguint un rondó i un final molt brillant, que a vegades també és una marxa. Aquesta serenata originalment va ser escrita amb 7 moviments però a l’actualitat tan sols ens han arribat 5.El Rondó es tracta del 4rt moviment. La popularitat de l’obra ha fet que sovint la hem sentit relacionada amb anuncis, sèries televisives.... i ara la sentireu amb aquest arranjament, tan d’estil com d’instruments doncs originalment va ser escrita per a grup de cambra: 2 violins, viola, violoncel i contrabaix (opcional). Propostes: A.- En aquesta obra abans de fer l’audició podem experimentar el “petar de dits”: una vegada observat com fer-ho i com sonen, passarem a escoltar-la, tot cercant en quantes ocasions sentim aquest instrument corporal. El mateix que hem fet amb el “petar de dits”podem fer amb la flauta d’èmbol ( és fàcil aconseguir una de joguina , probablement molts dels nens han tingut o tenen una): a l’obra surt quan es produeixen les improvisacions. Després podem iniciar la descoberta d’altres instruments: El violí B.- Podem observar quantes vegades fa la melodia a l´inici de l’obra i relacionar-ho amb la descoberta de “petar els dits” de la primera proposta: