ma, me, mi mozart - Page 26

El grup b) estaran dempeus i cada vegada que sentin el xerrac sense fer desplaçament, bellugaran el cos amb moviments molt lleugers i màgics. (Semblant a les flames) 7.-La flauta màgica, KV 260 - Wie stark ist nicht Instruments que intervenen: Veu, xerrac, flügelhorn i guitarra Aquí cal tenir present el mateix que hem dit a l’inici de l’obra n.6 pel què fa a les òperes en general i en concret a “La Flauta Màgica”. Pel que fa a la versió original aquesta, és cantada també per Tamino, que tot cercant a Pamina, ens parla del bell i màgic so de la flauta (la flauta màgica), però mostrant-se inquiet a la vegada, perquè encara no ha trobat a la princesa. En la versió del CD, sentim un fragment d’aquesta ària, que és cantada per la soprano, amb el idioma original, l’alemany. Al començament sentirem el flügelhorn fent la melodia i la guitarra fent l’acompanyament. La guitarra serà la responsable de l’acompanyament durant tota l’obra. Quan desapareix el flügelhorn aquest li cedeix la melodia a la cantant, i tot seguit sentirem el xerrac. Propostes: Com a instrument nou aquí tenim el flügelhorn, per tant, li haurem de dedicar també una recerca per tal de que els infants tinguin una visió i audició clara , de quin instrument es tracta, i diferenciar-lo de la trompeta instrument molt més proper a ells. També cal diferenciar, una veu que no és de la cantant i tot fent una petita melodia fa d’acompanyant, com si es tractés d’un altre tipus d’instrument. Podem passar a les activitats: A.- En aquesta obra cal aprofitar que torna a aparèixer el \