ma, me, mi mozart - Page 21

També és necessari que s’acostumin a sentir la veu cantada operística, amb les diferents categories tímbriques: hem de tenir present les diferents categories de la veu humana, d’agut a greu tenim les femenines: soprano,mezzosoprano, contralt i les masculines: tenor,baríton i baix. Aquestes tenen un timbre diferent de la que normalment sentim a l’escola i als espectacles infantils que no tinguin com a objectiu, la música clàssica. Una vegada haver fet la descoberta d’aquest gènere, podem explicar que a vegades les històries explicades (l’argument), són divertides i d’altres no, poden arribar a ser força tristes. Els personatges poden ser reals o imaginaris. Però de totes elles podem treure una conclusió que malgrat l’època en què es van fer van ser creades, segueix sent vigent ara. “Les Noces de Fígaro” és una òpera bufa,per tant explica una història còmica. El fragment del CD, és una de les dues àries del personatge de Fígaro del 1r acte de l’òpera. El contingut temàtic està escrit en italià, i es tracta d’una de les òperes més importants de la Història de la Música. En l’arranjament del CD, és cantada per la soprano i l’acompanyament instrumental també és diferent de l’original. Propostes: A.- Aquesta obra pel seu caràcter i el tempo tan fàcil de seguir, ens resultarà agradable de caminar i/o seguir la pulsació amb les mans .És ràpida i per tant molt propera a la pulsació natural dels infants. Per seguir la pulsació posarem la mà esquerra plana i la dreta amb dos dits, pica damunt de la primera. B.- Aquesta obra és molt adient per introduir el món operístic, parlar de què es tracta aquest gènere musical utilitzant material de DVD, llibres que acosten el món de l’òpera als nens, i descobrint que la majoria d’elles es х