ma, me, mi mozart - Page 17

TROMPETA - Presentació i reconeixement del baglamás: il·lustració 10 audició i BAGLAMÁS - Presentació i reconeixement del glockenspiel: audició 12 i 15. GLOCKENSPIELS - Presentació i reconeixement del flügelhorn: audició 7 , 17 i 18.