ma, me, mi mozart - Page 12

En aquesta proposta, tenim dues versions: - El treball amb els nens el podem realitzar escoltant algunes de les obres del CD, i a partir d’aquí motivar-los a conèixer el seu compositor. - O bé iniciar primer la recerca de coneixements sobre la vida de Mozart i a continuació fer l’audició d’obres que nosaltres creiem oportunes. La tria de les obres és important que siguin aquelles que per vosaltres hagin estat més engrescadores. El vostre entusiasme és bàsic per tal de transmetre interès als infants. 5.2.2.- Seguint el fil conductor del CD-llibre El punt bàsic d’aquest projecte ha estat que: “ Per Mozart fer música era gaudir,jugar.... i nosaltres també podem fer el mateix amb la seva música”. Per poder-ho fer, tindrem en compte tots els elements que nosaltres podem tenir per fer música: el nostre cos incloent la nostra veu, els instruments per acompanyar les nostres vivències musicals que podrem crear nosaltres, o utilitzar-ne dels convencionals, i finalment si volem, de les nostres improvisacions, podem realitzar partitures utilitzant grafies convencionals o no, depenent del nostre nivell. (Primera i última il·lustració del llibre). A partir d’aquí, el llibre convida a fer les audicions seguint les il·lustracions com si anéssim a una pinacoteca, i en aquest camí a part de seguir les pautes pedagògiques proposades en el llibre, podrem descobrir diferents elements: - De la vida de Mozart: · Mitjans de transport de l’època i coneixement dels viatges que Mozart va realitzar des de ben petit. (il.lustr.1) El vestuari i altres detalls de la societat contemporània a Mozart les podem observar a les il·lustracions 0,1,2,3 i 13 · Mozart i la seva família: Mozart feia música en família queda representat aquest fet en el quadre on podem veure el pare,la germana i el mateix Mozart, fent música: es troba a la pàgina de la il·lustració 1 La mare de Mozart, que de ben segur li va cantar moltes cançons populars,i va exercir una influència important en la seva vida. Veiem la seva imatge en un quadre que acompanya la Il·lustració 8, amb Mozart dormint al costat.