Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam Native Dogs in Vietnam Issue - Page 95

Bạn có cần hỗ trợ của chuyên gia về kinh doanh dịch vụ thú cưng? Đây là lúc để có sự nhìn nhận nghiêm túc về thị trường kinh doanh thú cưng ở Việt Nam. Đã đến lúc xem xét một kế hoạch kinh doanh thú cưng lâu dài của bạn mà bạn sẽ phải làm việc vất vả hơn và cũng sẽ đạt được nhiều thành quả hơn về doanh số bán hàng. pet-escape là một giải pháp dịch vụ tiếp thị thương hiệu cung cấp trọn gói tích hợp từ xuất bản, tiếp thị và những dịch vụ thương mại để giúp các công ty kinh doanh trong những lãnh vực thị trường của ngành công nghiệp thú cưng đang nổi lên ở Việt Nam. Chúng tôi có thể thiết kế những nội dung tiếp thị và kế hoạch quảng cáo chuyên ngành cho cả doanh nghiệp địa phương và quốc tế liên quan đến kinh doanh thú cưng, những ai quan tâm đến kinh doanh thú cưng trong ngành công nghiệp thú cưng tại Việt Nam. * Chiến lược Tiếp Thị Kinh Doanh Thú Cưng * Xuất Bản và Nội Dung Tiếp Thị * Tiếp Thị Trực Tuyến * Tiếp Thị Truyền Thông Xã Hội * Pháp Triển và Thiết Kế Website TEL +84 (0) 93 215 0978 EMAIL marketing@petsvietnam.com WEB petsvietnam.com BOSS DOG Mr. Wayne Capriotti Hãy gọi cho chúng tôi…