Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam Native Dogs in Vietnam Issue - Page 93

Kênh quảng cáo duy nhất dành riêng cho quyền sở hữu thú cưng tại Việt Nam! GIÁ QUẢNG CÁO (PHIÊN BẢN KỸ THUẬT SỐ) Lượng giảm giá 1X 3X Bên trong trang bìa đầu 18,955,000 18,018,400 17,438,600 17,059,500 Trang nhất 17,840,000 16,948,000 16,412,800 16,056,000 Trang bìa cuối 20,070,000 19,066,500 18,464,400 18,286,000 Bên trong trang bìa cuối 16,725,000 14,829,500 14,361,200 14,049,000 Nguyên trang “biên tập quảng cáo” 11,150,000 10,592,500 10,258,000 10,035,000 Một nửa trang “biên tập quảng cáo” 6,132,500 5,798,000 5,530,400 Nguyên trang Một nửa ( 1/2) trang Quảng cáo danh thiếp kinh doanh(1/4) 11,150,000 8,362,500 3,902,500 4X 6X 10,592,500 10,258,000 10,035,000 7,938,800 7,693,500 7,537,400 3,701,800 3,590,300 3,523,400 Vị trí quảng cáo Liên hệ mua quảng cáo: Ông Wayne Capriotti TEL 093 215 0978 EMAIL adverising@petmagazine.vn 5,262,800