Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam Native Dogs in Vietnam Issue - Page 8

Tin tức và sự kiện thú cưng Việt Nam Tin tức và sự kiện thú cưng Việt Nam Tổng hợp những sự kiện mở tại Việt Nam, nơi chủ thú cưng giao lưu cùng nhau. Pet Events for Vietnam Collection of pet related public events in various urban areas of Vietnam. Ngày tháng: Ngày 5 tháng 3 năm 2017 Địa điểm: 671 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội Nhà tổ chức: Câu lạc bộ những người nuôi chó giống Đại Việt - DVKC Thời Gian 8:00 - 17:00 Cuộc thi chó đẹp lần thứ 5 DVKC Giám khảo: Ông Tan Oo Hook (Malaysia) Cuộc thi chó đẹp lần thứ 6 DVKC Giám khảo: Ông Alex Zee (Taiwan) Cuộc thi đặc biệt giành cho chó bản địa lần thứ 2 DVKC Giám khảo: Ông Alex Zee (Taiwan) Cuộc thi đặc biệt giành cho chó bản địa lần thứ 3 DVKC Giám khảo: Ông Tan Oo Hook (Malaysia) DVKC Championship Dog Show 2017. Hanoi DATE Sunday, March 5, 2017 LOCATION 671 Hoàng Hoa Thám, Ha Noi. Viet Nam ORGANIZER Dai Viet Kennel Club (DVKC) TIME 8:00 AM to 5:00 PM - 8:00 to 17:00 5th DVKC All Bred Championship Judge: Mr. Tan Oo Hook (Malaysia) 6th DVKC All Breed Championship Judge: Mr. Alex Zee (Taiwan) 2nd DVKC Vietnamese Dog Breed Speciality Judge: Mr. Alex Zee (Taiwan) 3rd DVKC Vietnamese Dog Breed Specialty Judge: Mr. Tan Oo Hook (Malaysia) Nếu bạn muốn tổ chức sự kiện mở hoặc sự kiện cá nhân liên quan đến sở hữu thú cưng hoặc ngành công nghiệp thú cưng tại Việt Nam hãy liên lạc với Mê Thú Cưng qua email media@petmagazine.vn. 8 Mê Thú Cưng | Tập 01 2017 | methucung.vn