Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam Native Dogs in Vietnam Issue - Page 6

> Lời ngỏ từ Ban Biên Soạn | Message from the Editors C húng tôi rất tự hào và biết ơn về bản in đầu tiên của Mê Thú Cưng. Hơn hai năm trước đây, chúng tôi công bố phát hành số báo kỹ thuật số đầu tiên của chúng tôi vào tháng ba năm 2014. Nhìn lại để đánh giá và đọc lại Lời Ban Biên Soạn của chúng tôi từ số báo kỹ thuật số đầu tiên, có thể nói chúng ta đã chứng kiến nhiều sự thay đổi tốt và không tốt liên quan đến quyền sở hữu thú cưng và ngành công nghiệp thú cưng mới nổi tại Việt Nam. Chúng ta thấy một sự trưởng thành ngày càng gia tăng về trách nhiệm xã hội của chủ sở hữu thú cưng trong mối quan hệ với thú cưng sâu sắc hơn và đối xử với thú cưng như những thành viên trong gia đình. Chúng tôi cũng thấy một phạm vi rộng hơn các sản phẩm vật nuôi và các dịch vụ tiện lợi, đặc biệt là các dịch vụ chăm sóc thú y, dành cho các chủ sở hữu vật nuôi. Ngược lại phúc lợi động vật ở Việt Nam chỉ được cải thiện một chút, chúng ta quan tâm đến các tổ chức cứu hộ và phúc lợi động vật đang đấu tranh để sinh tồn và đạt được sự công nhận cho thiện chí của họ trong xã hội. Có rất nhiều bạn trẻ, những người tận tâm với niềm đam mê và lòng dũng cảm cứu giúp những bé mèo và chó kém may mắn ở Việt Nam và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ thông qua tạp chí Mê Thú Cưng. Nội dung của ấn bản này tương tự như số 7 phiên b