Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam Native Dogs in Vietnam Issue - Page 46

Hồ Cá Cảnh H ồ C á C ảnh T hiết L ập M ột H ồ C á N hiệt Đ ới - P hần 1 Lên kế hoạch thiết lập hồ cá của bạn Kích thước hồ cá Kích thước của hồ cá không chỉ giúp xác định bao nhiêu cá bạn Trước khi mua hồ cá, điều quan có thể nuôi trong hồ, mà còn trọng là suy nghĩ về những gì giúp chăm sóc hồ cá dễ dàng bạn muốn đối với hồ cá và nơi hơn. Điều đáng ngạc nhiên bạn sẽ đặt nó. Dành vài phút là bể cá lớn hơn thường dễ để làm điều này sẽ tránh được dàng hơn để giữ cân bằng các vấn đề phiền phức sau này, và lành mạnh. Bởi vì khối và giúp cho việc thiết lập hồ cá lượng nước lớn hơn của mới của bạn dễ dàng hơn. những hồ cá lớn không Các loại hồ cá dễ bị đột ngột thay Trước khi chọn một hồ cá, bạn đổi nhiệt độ nước cần suy nghĩ về những loại cá mà và thành phần bạn muốn có trong hồ cá. Hiện hóa chất trong có hàng trăm, nếu không nói là hồ. Một hồ cá hàng ngàn loại cá nhiệt đới để lựa lớn hơn cũng chọn, nhiều loài trong số đó yêu cho phép cầu sự quan tâm và chăm sóc đặc bạn lựa biệt. Đối với những loài cần chăm chọn một sóc đặc biệt, bạn cần thiết lập bộ sưu một hồ cá theo yêu cầu đặc biệt. tập cá tốt hơn Vì vậy, nếu bạn muốn sở hữu và tạo ra một hồ cá ấn những giống cá đặc biệt, bạn tượng hơn. Theo hướng nên hỏi người bán cá cảnh về dẫn chăm sóc cá cơ những nhu cầu cầu thiết của bản, cá nhiệt đới yêu những loài cá này trước khi quyết cầu 1 lít nước cho định mua chúng. Hầu hết các mỗi 1cm chiều dài chủ hồ cá sẽ lựa chọn cả một cá. Điều này nói cộng đồng cá chung sống cùng về kích thước cá nhau trong hồ cá. Cộng đồng cá trưởng thành ở này sẽ bao gồm các loài cá khác mức lớn nhất, nhau cùng chung sống hạnh không phải là phúc với nhau mà không cần sự kích thước cá chăm sóc hoặc thiết bị đặc biệt. Một cộng đồng sinh sống trong hồ khi bạn mua chúng về. Ví cá có thể chứa các loài cây thủy dụ, một hồ sinh hoặc các món trang trí nhân cá 60 lít có tạo, và có thể được trang trí theo thể nuôi nhiều cách khác nhau. Tính linh số cá hoạt này, trên thực tế khiến cho tương việc chăm sóc hồ cá dễ dàng hơn và giúp việc thiết lập cộng đồng cá đương với sự lựa chọn tốt nhất cho những chiều dài người lần đầu tiên sở hữu hồ cá. 46 Mê Thú Cưng | Tập 01 2017 | methucung.vn