Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam Native Dogs in Vietnam Issue - Page 4

> Nội Dung Số Này CONTENTS Tất cả về loài chó All About Dogs Tất cả về loài mèo All About Cats CHĂM SÓC CHÓ CƯNG CHĂM SÓC MÈO CƯNG MÈO CHÓ 58 4 GIỐNG CHÓ H’MÔNG 40 GIỐNG MÈO RAGDOLL & MAINE COON Mê Thú Cưng | Tập 01 2017 | methucung.vn Tập 1 | Volume 1 | 2017 06 Lời ngỏ từ ban biên soạn Editor’s Message 08 Tin tức và sự kiện thú cưng Việt Nam Pet News & Events in Vietnam 14 Công Nghiệp Thú Cưng Việt Nam Pet Industry in Vietnam 16 Hướng dẫn quyền chủ thú cưng Pet Ownership Guide 18 Năng lực của thú cưng Power of Pets 20 Dành cho chủ nuôi nước ngoài Expat Pet Owner Q&A 22 Hỏi bác sĩ thú y? Ask the Vet? 30 Chăm sóc chó cưng căn bản Basic Pet Care for Dogs 38 Chăm sóc mèo cưng căn bản Basic Pet Care for Cats 46 Bể Nuôi Cá Aquarium Life in Vietnam 50 Chó ở Việt Nam NATIVE DOGS in Vietnam 52 Chó H’Mông Sài Gòn 56 Chó Phú Quốc: thời kỳ phục hưng 60 Chương Trình Khảo Sát Chó Bắc Hà Của Vka 66 URBAN PETS Living with Pets in Vietnam 70 Expat Pet Owners Q&A Interview with Rudiger Zabler 74 Pet Care Advice 76 Chăm sóc thú cưng Animal Welfare Vietnam 86 Pet Yellow Pages Vietnam 92 Năm lý do chọn Quảng Cáo trên Mê Thú Cưng | 5 Reasons to Advertise 94 Trong số tới của Mê Thú Cưng The Last Page | In the Next Issue BC Ms. Mai Phuoung & PETA