Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam Native Dogs in Vietnam Issue - Page 36

Chăm sóc chó cơ bản Vui lòng tự giới thiệu bản thân, nghề nghiệp, dịch vụ và nơi bạn mở dịch vụ kinh doanh của bạn: Mê Thú Cưng tự hào giới thiệu một nội dung mới về việc chăm sóc chó cơ bản. Cô Lan Lương là một người chăm sóc cho chuyên nghiệp được đào tạo tại trường Nghệ thuật Chải lông Chó Starwood ở Thái Lan. Cô cũng là chủ sở hữu của Cửa hàng Pet LanLan ở Hà Nội và Giám đốc Điều hành của LanLan Pet Kennel, đã giành nhiều giải thưởng cho những chú chó cưng của cô tại National Dog Shows. DOG GROOMING Me Thu Cung is proud to introduce a new column on the basics of dog grooming written by Lan Luong. Lan Luong is a professionaly trained dog groomer and studied at the Starwood Arts of Dog Grooming School in Thailand. She is also the Director of LanLan Pet Kennel and owner of the LanLan Pet Shop in Hanoi. 36 - Thú cưng hiện nay không chỉ là con vật nuôi trong gia đình mà nó đã trở thành một người bạn, một thành viên trong rất nhiều gia GѣmꌁY)9٧G ͌)φ쁍ꅸѣ)ˆ|ѣ)ԁѡЁԁԁG)Q䁹ѡφā ԁЁ)Ѥ́Ёe)չӆꅤYЁ9G)ӆꅼɽeЁ)(Q䁹ǴˆЁԁꅸ)ˆӆā5ѣѹՄѕɹЁ)́ѣ Ʉφꍸꥴ)ˆЁЁЁGԸSѤ)ѿ)ꅸˆG̃Eɽ)Ʌ,)ѣŴ)ӆEEꌁ (IۆѤѣ)٧%L!eɽ)׆EӆӆEЁ5+GԁѧӆꅤMхݽѕȁӆꅤ)Q1SѤӆāꍴѣ䁷)ۆꭸꝸꍤԁ)Æḿѣ G)ѣꅸˆG+EЁ)3ѣꅸG)ՅG) ͌ѹ( ɽѽꭸG)E)ӆꅤQ1ѣÆuGÆ)uꍼѡ)eѣꍼۆɽӆꅤ+i!/́Æm)ѣmKЁԁ5٧)ӆÆmѣmG+GMхݽG }Gԁφ)7QSĀ܁ѡՍչٸ))Æѣ䁻 (OăEԁЁۆuԁ)́ԁ5٧ӆEЁӆ)Mхݽφѣ+G̃G Ё䁹ɽ)ӆꅤYЁ99ѣ)|YЁ9φ́eG +GÆG ͌ӆE)(ꝸɅ,ѣۆ)꽌ۆѤ+G ԁͅQ1G )5ɽ ͌)Gѣ聏M)ѡꍼԁѣѹѥ)Մꅸ׆Eӆѕɹ)ѤG5Mхݽ́)ɽ͍eЁѤ)Æuɽ䁹ЃGÆ)dGӆꅼQ1)ѹ굸Ź(CۆmMхݽѤÆu)٧ѣЁѤ+GGÆѧ굸ˆŌѧۆm)ɽȁ̃G͹)׆EӆÆmꭸɽ)׆EЁ5ӆ(7݌䁏̃GѤЁꍸ)ɽѸꅸ)ѣ䁏ЁQ1GˆЁ)GѤˆЁԸ(MԁӆEЁ5)ѤGˆ|ꅤQ1幜ۆm)ꅸѣmѡ́ѡ)׆EӆG ˆ|ѣѣ٧)eɽȁ׆Eӆ)%G GÆ4аGÆ)ÆꥴGe+G䁻 ɽ))ɽȁGԁѣm+Aԁe)٧ )͌ѹ́)G݌E )ӆEЁЁe)٧ )͌ѹ́(QÆmѧꅸꍤѣŌφā