Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam Native Dogs in Vietnam Issue - Page 34

Chăm sóc chó cơ bản > CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN CHÓ NHẬP MÔN HUẤN LUYỆN CHÓ Kỹ năng dạy chó tốt sẽ bảo vệ được chó của bạn khỏi những rủi ro và giúp chúng có cuộc sống vui vẻ thoải mái hơn. Đồng thời, những kỹ năng này cũng sẽ giúp bản thân bạn hưởng thụ và củng cố tình cảm sâu sắc giữa người chủ và vật nuôi. Bạn cần trở thành cấp trên và thủ lĩnh đầu đàn của chú chó. Bí kíp để phần thưởng có ý nghĩa trong việc huấn luyện chó của bạn – Phần 1 Chúng ta thường vô cùng hài lòng và vui sướng trong việc khen thưởng thú cưng. Là những người chủ thú cưng, chúng ta luôn thích thú trao cho thú cưng những phần thưởng. Nhưng liệu chúng ta có hiểu được những phần thưởng truyền đạt thông điệp gì đến chó cưng của chúng ta? Liệu những chú chó cưng có thực sự hiểu điều gì ẩn chứa trong những cái vuốt ve của chủ, những chiếc bánh thưởng và phần thưởng? Phần thưởng, lời khen ngợi, và hình phạt là những thông điệp chúng ta gởi đến thú cưng của chúng ta. Khi chúng làm điều gì khiến chúng ta thích thú, chúng ta thưởng hoặc khen ngợi chúng. Nếu chúng làm điều gì khiến chúng ta không thích, chúng ta thường điều chỉnh hoặc phạt chúng. Những phần thưởng và việc chỉnh sửa lỗi mỗi khi chúng làm sai của bạn sẽ định hình hành vi thú cưng của bạn. Đây là một bài viết gồm hai phần. Phần đầu được mở đầu với định nghĩa về “một phần thưởng là gì” và mô tả “phần thưởng cố ý”. Trong phần hai của số tới, chúng tôi sẽ mô tả “Phần Thưởng Không Chủ Ý” với một bản tóm tắt. Phần thưởng là gì? Phần thưởng là bất cứ điều gì mà chú chó tìm thấy sự dễ chịu hay giúp hoặc thúc đẩy sự tồn tại của chúng. Một sợi dây xích cổ gắn lục lạc và dây đeo cổ nhắc nhớ chú chó về việc đi dạo, điều làm chú chó cảm thấy dễ chịu. Mùi thức ăn gợi chú chó nhớ về bản năng sinh tồn để ăn. Trong tâm trí của chú chó, một phần thưởng thường được kết nối với những thứ mà chúng ta có thể không nhận thức được. Đó là nhận thức của chú chó và kinh nghiệm quá khứ khi chúng làm điều tốt. 34 Mê Thú Cưng | Tập 01 2017 | methucung.vn Tên chú chó của bạn cần được gắn kết với những điều tích cực. Trong tâm trí của chú chó, những âm thanh của tên chú phải được kết nối với những điều dễ chịu như là được gọi để cho ăn bữa tối hoặc được vỗ về. Các hành động đơn thuần của việc gọi chú chó của bạn, tạo cho chú ta bất cứ sự chú ý nào, là tích cực. Bạn đang thừa nhận sự tồn tại của chú chó và điều này khiến chú ta cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là lý do tại sao bạn không nên sử dụng tên của chú chó khi trừng phạt chú ta. Khi bạn nói, “Fido, cậu bé xấu xa!” khiến kết nối âm thanh tên của chú chó với những hoàn cảnh tiêu cực của việc bị trừng phạt. Trong tâm trí của chú chó, “Fido 'Bn1$xnH1*XH08'0K1$Zxn]H8nH8nn8nHHnB0H H8n^H1$Zx'K8nۙ1$Zxn]H1$xnۙ1*XHnHnHn[웈00nHn[n0xn]8nۈnH8n ۙpꛈ0nH0H8n[H0n[j[ꛂ18nۙ01ZHnH1$xn1ZK1$]xnZH[8n^H]xnۙ8nۈ18nۙ8nX1 ۋ8n]n1$xn]Bpꛈn1$xnۈnۈ ۙ[8nۈnH00ˈ00nH8n^H8nH8nH0xnHnBnH0H1$p01$q8n18nۙ˂$0HK8nHnۈn[00H1$xnۈ00nHn[0Hj[1$xn1$xn0H[H11$p0xn]8nۂ18nۙˈ000nHn[0xn]8nۂ18nۙnZH0ꛈ0Hj[0xn]8nۈ18nۙ8n[H0H8nHxn]ZH8n[H8nHnxn]ZBxn]Hj[nH1$q8n00H0xn]8nۂ18nۙ^xnnZK8nۈ18nۙnH0Bn[8nۙ01$xn[0H8nX[18nۙ›8n]1$xnۚ 0H8n1$xnۚ00HnB00