Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam Native Dogs in Vietnam Issue - Page 27

Advice from a Veterinarian giun tim cho những chú chó khác và chó mẹ cũng không thể lây giun tim cho đám con của nó. Tuy nhiên, vì Việt Nam là một đất nước nhiệt đới với muỗi ở khắp mọi nơi. Vì vậy, nếu một trong những con chó của bạn bị nhiễm giun tim, những con chó khác cũng có thể bị nhiễm bệnh do cùng một con muỗi. Ở Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực phía Nam, do thời tiết nóng và ẩm ướt khiến muỗi sản sinh rất nhiều, làm thế nào để ngăn ngừa chú chó của bạn bị nhiễm giun tim? Chúng ta nên hạn chế tối đa các vết muỗi cắn để giúp chú chó ở nhà chúng ta và hàng xóm ngăn ngừa giun tim bởi những gợi ý sau đây: - Khử trùng để diệt muỗi. - Nuôi cá trong ao hồ để diệt ấu trùng muỗi. - Loại bỏ bất kỳ vũng nước ứ đọng nào trong vườn của bạn, nơi mà muỗi có thể đẻ trứng. May mắn là hiện nay có thuốc phòng ngừa giun tim cho chó. Thuốc phòng ngừa giun tim có tác dụng mạnh, và nếu thường xuyên dùng thuốc ngừa, bạn có thể bảo vệ hơn 99% chó và mèo không bị giun tim. Chúng tôi có các sản phẩm phòng ngừa giun tim như Heartgard, Iverhart, Intercepeptor, Advantage và Revolution. Ở Việt Nam, tôi đã thấy rất nhiều chó nhập khẩu từ vùng khí hậu lạnh hơn nơi muỗi thường bị chết và các mối đe dọa về giun tim cũng ít nghiêm trọng hơn. Tại Canada và Mỹ, việc phòng ngừa có thể thực hiện trong 6 tháng và ngưng 6 tháng. Tại các vùng nhiệt độ luôn ở mức trên 14°C quanh năm như Sài Gòn và miền Nam Việt Nam, một lịch trình phòng chống giun tim liên tục được khuyến khích. N hiều chủ sở hữu thú cưng nhận nuôi chó và trạm cứu hộ động vật có chó bị nhiễm giun tim bởi vì họ không có khả năng điều trị, vì vậy có ổn không khi nhận nuôi một chú chó bị nhiễm giun tim? Ông có đề nghị gì nếu người nhận nuôi chó không biết lịch sử của chú chó? Là một bác sĩ thú y làm việc cho ARC (Animal Rescue & Care Việt Nam - Tổ chức Cứu Hộ và Chăm Sóc Thú Cưng Việt Nam), tôi hiểu được tình trạng này. Tôi yêu những người nhận nuôi động vật từ những nhà cứu hộ. Họ cứu giúp động vật rất nhiều. Tình yêu thương của họ với động vật là phương thuốc chữa trị tốt nhất đối với động vật bị bệnh. Tôi chắc chắn rằng những chú chó bị nhiễm giun tim được nhận nuôi sẽ hạnh phúc hơn và sống lâu hơn dù có được điều trị hay không. Tôi muốn giới t wRB,:6G&vVF I2&B6;6;2 :&ЧL:Lk jrL:nvVFЧG,k2\;F6R I;2|k֐\;F<;2F2WB Ifv0\;Fl: IRG.R>vFBR6;6;2>vL;F.憞VЦvVFfv2 IRG.kF:6:B&憜:Sfv2 IRG..WB2Nl:N:6;rF IR^vBl:.vV&F6;2>v6;rFkr IR:;Fr6:NPL:rr6vVF>r<;2F2:v:6Fl:N&7WFvfv0IRG.F;FrFkrr6vVG,krF:>.vB6@.B76WB6V.6F:&L;F>NVr֗F6FR I2 IRG.vVF66;2F^2:;Fp6:.v:6r#WW&fv2 IRG.vVF<;2F2WBl:G^vR:BvvvVF: :&ЧL: In6;6;2>v.6RIRG.. I:2F:<;FrR6;6;2>vL;F.憞VЦvVFl: I:2 Ik62 IRG..v;2<;2F2.憞VG.;FsRL;F;Fr IRG..vvVF66;2>vL;F;0>G'W.vvVF6r66;2:3I ;rnג6;2>v.<;2F2.憞VvVFvG.^vv:B;2l:;Fr&v6:6;0BvR6;6;2>v..憞VvVFl:.;Fr IPG.6;2 I;2;2<;2F2:Bn@rv.vl::w^6.v怦vVF6r66;2:2:.B IwR IRG.~vVFG^V:>v6;06:F: I2;&r.v怦vVF6:l::6^v<;2F2>6;26l::6>v.6;rn Ik626&GW憜:vVFG,krF:6<;2F2G,;~RG&rF6;2l:FЦ:6;r Ik62bF:rG^V6RvV:BG&6G&r:BG&6>vvV6;2:>v6;rF6r2F:rG^V.r<:6F:66;rƞRF^0;&r6rvVF IwRF:9@r Iv6r>R6;0NVr6k jpG,:;&r~:I :':B<:'RF;nR.<;2B,:6;26L;FvJ6;rF<;2F2.B IwR;&r~6r2F:rG^V6RF:Ч;&r Iw Ir InB6;6;0v:l:B6;6;2 Ik62>RL;F>LknV::BvvvVFЧl:RB^2: :&L:6;pL;FvN2>.B IwR6k jpG,:;&r~L;FW:.::BvvvVF:rH6ЦL:6<:26r>RnB\;FЦr66G,: Ik6pNF7Rv2\:;&r~R.r6;2:>v.VG.l;r:Rjj;Fr<;2vVF.<;2F0~r6k jrG,:;&r~:F;