Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam Native Dogs in Vietnam Issue - Page 19

Pet Ownership Guide nhà khoa học người Anh đã chỉ ra rằng những căn bệnh nhẹ và những lời than phiền cơ bản giảm thiểu ở những ai nuôi thú cưng. Trong trường hợp chủ chó, điều này ảnh hưởng trong suốt thời gian 10 tháng nghiên cứu. động như chất bôi trơn xã hội với người hàng xóm và người lạ, là động lực cho việc đi dạo bộ ngoài công viên. Điều này cho phép người chủ thú cưng cảm thấy có mối liên quan tốt đẹp hơn với mọi người chung quanh, giải tỏa sự cô lập mà họ có thể cảm thấy. Thú cưng có thể cải thiện sức khỏe tim mạch Bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây chết người ở Việt Nam. Tác động rõ ràng của thú cưng trên sức khỏe tim mạch lần đầu tiên đã được nhận biết trong đầu thập kỷ 1980 khi một nghiên cứu đã tìm ra rằng những người chủ thú cưng đã giảm bớt khả năng đột tử do đau tim trong vòng 12 tháng hơn là người không nuô F;R2R6|k֒@憞Rv:>RRF;ЦNVrrFr6H6<;60>2Rjr|k֐;Fr\;FF;2P^2vF;r6|k֒6G^V&~6v6N>6;2H6r:F:6F;l:>G'W>6rfG,;">vF;rG&pj6H6<;62Nv2pG,kr7>v>G.2v;6H6Ч<;62>2RG.V>:BG&6nw@:2l:7^2>rv I:怤|:F;>rF:GWwBn֒67^2>rG.Fj<;&j:@|k֒.<;r6j Ijv6r,:F;2fv06j I;n6;2G&r:vG.;&rNG.r>vr IG.v2FR:RF;6F;FrjG.V>pnv I:F;N6j憞RjrG.;Fr\;FF;6v:2F:jN.B:n6;2v6;rB:BvVG.r:06;rF IrvLH6r>VL:&nF:>r I6rW;B>v憞Rv I:G&pFr# Ir<;2RkrIF;W:6.6H6r6|k֒In IG.;Fr Ik626H6Ч<;62憞RG&rBv I: I;Fp6Vl:R^66pv2;Fr^<;26p,:F;vv I:<;2F27Vp>WBk jrFvFBR6H6rk6r.6H6r:F;