Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam Native Dogs in Vietnam Issue - Page 18

Hướng dẫn quyền chủ thú cưng NĂNG LỰC CỦA THÚ CƯNG Sức mạnh của mối quan hệ giữa con người và người bạn nhỏ động vật Con người đã sống với động vật từ hàng ngàn năm nay. Toàn bộ lịch sử nền văn minh loài người đã đồng hành và phụ thuộc nhiều vào muôn loài động vật sống cùng cộng đồng loài người chúng ta. Vì thế, sự phổ biến hiện tại của việc nuôi một con vật cưng, bất kể việc bạn có mối liên hệ thông thường không lâu hơn với vài loài động vật khác, không có gì đáng ngạc nhiên. Những người bạn động vật xuất hiện trong cuộc đời chúng ta dường như để đánh dấu mỗi giai đoạn sống khác biệt trong cuộc đời chúng ta. Sự tác động qua lại giữa con người và động vật thực sự giúp cải thiện rất nhiều chất lượng cuộc sống của chúng ta. Thú cưng như những người bạn Hầu như tất cả những người chủ thú cưng thường trò chuyện với thú cưng của họ và không bao giờ cảm thấy đơn độc khi họ ở cùng thú cưng. Mối quan hệ bạn bè vô điều kiện được cho đi từ những bé thú cưng đến những người chủ thú cưng - một tình cảm vô cùng thân thiết gần gũi. Thực tế, nhiều người phụ nữ và đàn ông cho biết thú cưng của họ ảnh hưởng đến họ nhiều hơn người bạn đời của họ. Điều này chỉ ra một điều quan 18 trọng đối với người khuyết tật khi họ có bé thú cưng bên cạnh. Điều đó dường như là những con vật cưng không chỉ là những người bạn tuyệt vời mà chúng còn hành động để hóa giải những rào cản giao tiếp. Thú cưng như những người trợ giúp Động vật giúp đỡ con người bằng nhiều cách – không chỉ như những người bạn mà là như “những người làm công”. Chúng đã được thử thách qua nhiều vai trò, bao gồm những chú chó Mê Thú Cưng | Tập 01 2017 | methucung.vn hướng dẫn người mù, những chú chó làm “tai nghe” và người trợ giúp cho người khuyết tật, những chú chó ngửi ma túy được sử dụng bởi cảnh sát và hải quan, chó chăn cừu và gia súc, làm việc tốt dẫn đường cho người khuyết tật. Và, chúng canh gác nhà của chúng ta để phòng ngừa người xấu. Thú cưng như người có năng lực xã hội Thú cưng không chỉ giúp con người xây dựng cầu nối xã hội trong cộng đồng mà còn hoạt