Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam Native Dogs in Vietnam Issue - Page 12

Tin tức và sự kiện thú cưng Việt Nam Tin tức thú cưng / Pet News in Vietnam Phòng khám thú y mới mở ở Sài Gòn Bed & Pet-first dog hotel, spa and cafe New! Pet Accomocations in HCMC Bác sĩ William Thomas và các bác sĩ động vật quốc tế đã mở một phòng khám thú y mới ở quận 2, Sài Gòn. Họ đã mở rộng hệ thống phòng khám thú y của họ từ 3ͅYЁ9φ)չ-ۆѣ䁍)ЁÆӆEЁЁۆm)ѣ䁝ԁɹˆ꽌ꥸG )ԁѡ׆ЁӆЁꌁꅤѣ聏)ӆꅤѣD#L 5+C-$āQˆꝸ95QꍼA)E׆굸ȸQ@#L 5)Q0Ѐ+C-$9C ԰@(԰D̸Q@#L 5)Q0Ѐ)5%0ѽ̹ٸ)t|4A4܁䀼׆ꝸ(м܁ԁ ͌Ō) AеЃGꍴꍼչ)-ۆӆEЁЁۆԁ׆M)ӆ꽴ۆͥԁɽ䁍)鸁ӆꅤQ@! 4+C-$؁QꍼA@QꍼA)E׆굸ȰQ@#L 5)Q0Ѐ)5%0љ)]љй) AеЁЁѡȁ)ѕѼѡٕ䁽ѡ)ЁٕЁɑѡ)卅ɔ͕٥́ȁ́)́! 5 )Mé!͔չ-ۆ )͌ԁۆmЁÆG)ɽۆŌ ͌ѣ聏t+EꅼѸGÆ)}٧GGÆ׆ꕸ)+C-$@SAA7#)E׆굸ܰQ@#L 5)Q0ФĀ܀)5%0х͔͡ͅ)]͔͡ͅ)Mé!͔́ѡЁ)ɑ卅ɔ)͕٥̸݅́ѥ)ɔ٥͕䁽ȁձɅ)Յɑ̸)1= Q%=8@QA)Aԁ5!չɥЀܰ! 5 )Q0ФĀ܀)5%0х͔͡ͅ)]͔͡ͅ) !'8) q9d#I9 !< =8LaA%9,d=HAQOd)+ꅸGӆ19Q!9GÆu ꅸG)ӆꍴѣCM$-#P ꅸGӆ,)ci A#4C9 C@)SЁꌁEԃG̃L鹜́,<)ѡЁLGEˆꍤՄGEӆ)丁#䁍eЁЁѣeЁꝸѣ ɸ)ꅸ-ԁѹ #䁍)eЁGφuꅸѹ݌)ꅸG-ۆЁφ5Ёa䁍7aP9d)9<4) !<A$39#83$) -q9#M LAȁAϊtφ)ЁEÆuԁѣGeۆаѣ聹Ѥչ)хӆꅼeЁ9d#I9ŴG)́,<Ё̃GÆφāꕴGG) -Ŵ굸ѣۆφāQ9 9) #L7!<[P%ѣ聹ѤL #)#ѣѣ аꅼGL φ)̰,<鹜Ѥ-#Q9굸)ѧФ)QuЃGQS̼)āѣuЁѣ аؼм)Quѣ GˆꅴԁˆQ) 䰀ȼм)QɽÆuꅸ|ᄁ׆EG͹ѣŌ)ꥴդɹѱ(ĸĸ5ȸ#Ʉ(ĸԀ5̸Q()7QSĀ܁ѡՍչٸ)A䁙ȁAϊd )M݅ɕ́ɝѥȁѡѕ)ɕѵЁ́YѹٔɕѕѼ)Ʌ͔݅ɹ́ѡ̰͕ѕ)ɝѕ́́Yѹȁݼݕ́M)ݥɕٔ䁑ѥ̸) Mх]͑䰀̼) Mչ䰀ؼм)єѼٕȁɔMɑ䰀ȼм)%͔ԁɔȁ݅݅ЁѼɥє͔)хЁѱ(ĸĸ5ȸ!(ĸԀ5̸QɅ)ȁɔɵѥЁMa)A䁙ȁAϊd)]ͥєͅ䵡)䵙ȵ)A聙ͅ(AA(9#M (M(1ٕA