Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam Số ra mắt | Tháng 1 + 2 năm 2014 | JAN / FEB 2014

TẠP CHÍ THÚ CƯNG ĐẦU TIÊN CHƯA TỪNG CÓ TẠI VIỆT NAM | VIETNAM’S FIRST EVER PET MAGAZINE Tất cả về loài chó All About Dogs Tất cả về loài mèo All about Cats Chăm sóc thú cưng căn bản Basic Pet Care Mê Thú Cưng Passion for Pets in Vietnam Số ra mắt | Tháng 1 + 2 năm 2014 “Con yêu em mèo! Em là người bạn tốt nhất của con.” Dành cho những chủ nuôi thế hệ mới!!