Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam | Số 5 | Issue Five | Animal Welfare Vietnam

TẠP CHÍ THÚ CƯNG ĐẦU TIÊN CHƯA TỪNG CÓ TẠI VIỆT NAM | VIETNAM’S FIRST EVER PET MAGAZINE Mê Thú Cưng Issue Five | September & October & November 2014 Dr. Chetana Mirle & Robert E. Lucius Mr. Wu Hung (Chu Tseng-hung) Số 5 | Tháng Chín & Mười & Mười Một 2014 Dr. Tuan Bendixen & Mr. Le Duc Chinh Dr. Vũ Đình Tôn 42 40 SÀI GÒN VAC, ARC, ALC & YDV TRANG PAGE 44 * HÀ NỘI HPR NHA TRANG - WAFA.ORG 46 ĐÀ NẴNG 48 HỘI AN ARD Vi Thảo Nguyên (Ms.), Yêu Động Vật (YDV) VIETNAM ANIMAL WELFARE VAWO