Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam Số 3 | Issue Three

TẠP CHÍ THÚ CƯNG ĐẦU TIÊN CHƯA TỪNG CÓ TẠI VIỆT NAM | VIETNAM’S FIRST EVER PET MAGAZINE Tất cả về loài chó All About Dogs Tất cả về loài mèo All about Cats Chăm sóc thú cưng căn bản Basic Pet Care Mê Thú Cưng Issue Three | May / June 2014 Dành cho những chủ nuôi thế hệ mới!! Số 3 | Tháng Năm & Sáu 2014 Passion for Pets in Vietnam Nghĩa Trung Trần. Viet Frenchies Kennel Club, President & Owner of King of Bulls