Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 8

06 Trendfigyelő ÉLÉNKÜL A VERSENY A LOGISZTIKAI PIACON A magyar vásárlók 2017-ben mintegy 33 milliószor rendeltek terméket online, melynek 70%-át külső logisztikai cég juttatta célba, ráadásul tavaly a kézbesítési díjat nekünk, vevőknek sokszor egyáltalán nem kellett kifizetnünk. Azonban ez az idilli állapot a logisztikai cégek és az e-kereskedők részéről is áldozatokkal járt, így az áremelések hatását idén már a vásárlók is megérezhetik – derül ki a GKI Digital és az Árukereső.hu közös, Online Kiskereskedelmi Index kutatássorozatának idei második tanulmányából. A logisztikai szektorban zajló változások és azok hatásai 2016-2017 sok webáruház esetében hozott változást a logisztika tekintetében. Ahogy arra már a tavalyi logisztikai tanulmányunk- ban is kitértünk, a korlátlan, feltételek nél- küli ingyenesség modellje nem fenntartható pálya se a kereskedőknek, se a logisztikai sze- replőknek. Ez a gyakorlat ugyanis mestersége- sen terelte a vásárlók tömegeit a házhoz szál- lítási megoldások irányába, ezzel megfosztva a bővülés lehetőségétől a többi, köztes kéz- besítési módot. A marketingcélú ingyenes szállítás arra késztette a kereskedőket, hogy a termék árába épített kiszállítási díj a lehető legalacsonyabb szinten legyen, így a szolgál- tatók közötti verseny sokáig – szinte kizáró- lag – árazási alapon zajlott. A 2016-os év végi csomaglogisztikai problémák miatt, a fenn- A kutatás a magyar e-kereskedelmi piac egy fontos sajátosságára is rá­vi­ lá­ gít: 2017-ben minden negyedik rendelést személyes bolti (vagy saját üzemeltetésű átadóponti) át­vé­tel­lel kértek a vásárlók. Ráadásul a teljes magyar online kiske- reskedelmi forgalom több mint három- negyede a vegyes modellben működő (tehát webáruház mellett hagyomá- nyos üzleteket is fenntartó) kereske- dőknél realizálódik. tarthatatlan, tervezhetetlen csomagmérete- ket és kosárértékeket eredményező gyakorla- ton a legnagyobb kereskedők többsége 2017 első felében változtatott. Azok a fuvarozó cégek, akik komolyabb partnervesztés nélkül túlélték az árversenyt, szembe találták magu- kat egy szolgáltatási minőségre kiélezett ver- sennyel, amit a munkaerő-hiány is tetézett. A folyamatoknak köszönhetően, 2017- ben az átadópontra kért csomagok aránya – az egy évvel korábbi visszaesés után – ismét emelkedni tudott, elérve a 20%-ot. A minőség is befolyásolhatja a szolgáltatói versenyt Mindezek eredményeként a 2017-es ün­ ne­pi időszakra minden érintett logisztikai szereplő komoly extra kapacitásokkal és egyéb óvintézkedésekkel készült. Ez utóbbi részeként, többen még novemberben árat emeltek. A tavalyi év végén elindult áremelési hul- lám 2018 első negyedévében is folytatódott és az idei év hátra lévő részében is további emelések várhatóak a különböző kézbesítési megoldások díjtételei között. Az persze kér- déses, hogy ebből mennyit és mikor érzünk majd meg mi, mint vásárlók. Az áremelési kényszer mögött több, egy- mással összefüggő folyamat együttese áll: A logisztikai és kereskedelmi ágazatokat n n is sújtja a munkaerő-hiány, ami leg- inkább a futárok és raktári munkások viszonylatában jelentkezik. A logisztikai szektor folyamatos n n – beruházásigényes – fejlesztési, innovációs kényszerben van, amit a webáruház piacon tapasztalható, foko- zott verseny csak tovább erősít. A jár- műparkkal / automata hálózattal kap- csolatos beruházások mellett komoly erőforrást kell fektetni az IT jellegű és adminisztratív kiadásokra is annak érde- kében, hogy a nyújtott fuvarozási szol- gáltatás nyereséges legyen. Az elmúlt egy évben elterjedt időablakos kézbesí- tés, nyomon követés, futár-telefonszám kiadás, kártyás fizetés mind komoly fej- lesztést igénylő újítások. A vevők felé közvetített díjszabás n n évek óta változatlan, miközben sok esetben még a webáruház is keresni szeretne a logisztikán. Az árváltoztatást pedig tovább nehezítik a kelleténél gya- koribb ingyenes szállítási akciók, ezek ugyanis – amellett, hogy elkényelmesítik a vásárlókat – csökkentik a kosárértéket és növelik a csomagszámot. Ezért, bár ezek az akciók óriási ügyfélszerző és mar- ketingértékkel bírnak, a kereskedőknek is nehezebbé, kevésbé tervezhetővé teszik az operációt. Ahogy a webáruház is rá van utalva n n a logisztikai partnerére, úgy egy-egy nagyobb – több tíz ezres éves csomag- számú – kereskedő is komoly érde- kérvényesítő hatással bír a fuvarozó partnerére.